Image
SLP har genomfört riktad emission på 550 miljoner.
SLP har genomfört riktad emission på 550 miljoner. Bild: SLP

SLP har genomfört riktad emission på 550 miljoner

Bolag SLP har genomfört en riktad emission om 550 miljoner kronor. Teckningskursen var 25 kronor, vilket kan jämföras med gårdagens stängningskurs vid 26,45 kronor.
Publicerad den 4 Maj 2023

Ett stort intresse gjorde att emissionen utökades med 50 miljoner kronor mot ursprunglig plan om 500 miljoner kronor. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Danske Bank och Swedbank.

Ett antal svenska och internationella institutionella investerare deltog i den riktade emissionen, däribland Clearance Capital Limited, Fjärde AP-fonden och Länsförsäkringar Fondförvaltning.

Bolaget skriver vidare i sitt pressmeddelande att man ser fortsatt stor efterfrågan på moderna och effektiva logistikanläggningar och att man mot bakgrund av detta genomför emissionen för att möjliggöra fortsatt tillväxt, i linje med bolagets strategi, genom att SLP kan tillvarata nya förvärvsmöjligheter samt fortsätta utveckla existerande fastigheter, samtidigt som bolagets stabila kapitalstruktur bibehålls.

"Styrelsen har noga övervägt möjligheten att anskaffa erforderligt kapital genom en företrädesemission och gör bedömningen att det för närvarande finns flera skäl till att det är mer fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att anskaffa kapital genom en riktad nyemission. En företrädesemission skulle ta betydligt längre tid vilket skulle ha negativ påverkan på bolagets handlingsförmåga och hindra bolaget från att tillvarata eventuella affärsmöjligheter, särskilt i rådande volatila marknad. Dessutom skulle en företrädesemission leda till högre kostnader för bolaget, huvudsakligen hänförligt till upphandling av garantikonsortium samt leda till högre utspädning för ej deltagande aktieägare. Vidare önskar bolaget att utöka och stärka sin bas av institutionella och professionella ägare, i syfte att ytterligare stärka likviditeten i bolagets aktie och ytterligare bredda basen av kapitalstarka ägare", skriver bolaget bland annat.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Swedish Logistic Property på Branschguiden

Swedish Logistic Property äger, bygger och utvecklar fastigheter med inriktning på lager, logistik och industri.

I nära samarbete med Hyresgäster skapas effektiva och anpassade lokaler utifrån verksamheters behov och önskemål, där vi strävar efter att vara en partner som kan bidra till våra Hyresgästers utveckling och framgång.

Genom att regelbundet arbeta med att modernisera och effektivisera våra fastigheter så spar vi energi, sänker driftkostnader och givetvis värnar om vår miljö.

Med erfarenhet av fastigheter och affärer i olika bolag, ett stort kontaktnät...

Läs mer om Swedish Logistic Property på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

EU-satsning för energieffektiva bostäder testas i Göteborg

Energi/miljö Ett nytt EU-projekt, ThumbsUp, ska utveckla och demonstrera energilagringslösningar i bostäder. Projektet, som involverar 19 företag, universitet och forskningscentra, koordineras av Veolia i Spanien, medan svenska Johanneberg Science Park samordnar hur lösningen ska testas. Detta sker i Göteborg på HSB Living Lab, en av tre demonstrationsplatser.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige