Image
Rebecka Eidenert.
Rebecka Eidenert. Bild: SBS

SBS gör första köpet i Norge – nyemitterar på 11,40

Transaktioner Studentbostäder i Norden tar steget in i Norge – köper en fastighet med 99 studentlägenheter i Sandefjord.
Publicerad den 22 September 2021

SBS har genom sitt helägda norska dotterbolag Stusab Norge AS (under namnändring från Athomstart Invest 633 AS) ingått avtal med aktieägarna i Torp Campus AS om att förvärva en fastighet med 99 studentlägenheter i Norge genom köp av alla aktierna i Torp Campus.
Fastigheten har ett underliggande fastighetsvärde om cirka 64 miljoner norska kronor och är uthyrd på ett blockhyresavtal till Pilot Flight Academy AS på fem år samt väntas generera årliga hyresintäkter om cirka 5,2 miljoner norska kronor varav 100 procent är hänförligt till hyresintäkter från studentbostäder.
Netto köpeskilling erläggs vid tillträde och uppgår till cirka 5,4 miljoner kronor i kontanta medel och 6,4 miljoner norska kronor i aktier i SBS som avses emitteras till en kurs om 11,40 SEK per aktie, vilket är mer än 20 procent över tisdagens stängningskurs och 15 procent över substansvärdet i Q2-rapporten.

Förvärvet är villkorat av att:
• SBS får tillfredställande villkor gällande finansieringen av fastigheten
• Sandefjord kommun, i vilken fastigheten är belägen, skriftligen godkänner att kommunen inte avser att nyttja den förköpsrätt till fastigheten som kommunen innehar enligt norsk lag. Sandefjord kommun har fram till 22 december 2021 att ta ställning till huruvida förköpsrätten ska utnyttjas eller ej. Tillträde avses genomföras så snart möjligt efter att godkännandet har erhållits.

Fastigheten är beläget vid Pilot Flight Academy och intill Sandefjord Airport Torp. Studentbostäderna på Campus Torp ligger precis intill skolbyggnaden och erbjuder utsikt över Torp flygplats och landningsbanan. Pilot Flight Academy är en av Europas största och modernaste flygskolor och skolan har en stor internationell miljö med närmare 400 elever.

– Det känns fantastiskt att redan en månad efter vårt tillträde i Danmark kunna kommunicera ytterligare en transaktion och nu för första gången i Norge. Pilothögskolan Pilot Flight Academy är unik och lockar till sig studenter från hela världen och fortsätter att växa. Vi på SBS är glada att kunna äga studentbostäder i ett nära samarbete med skolan för att fortsätta utvecklingen på Torp. Dessutom med ett attraktivt läge cirka 1 timme från Oslo bidrar det till att locka fler, säger Rebecka Eidenert, vd, Studentbostäder i Norden.

SBS rådgivare i samband med transaktionen har varit Arctic Securities, Advokatfirmaet Thommessen samt EY.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Dystra siffran blottar mager start för finska transaktionsåret

Bolag Den finska transaktionsmarknaden började sakta in under Q3 2022 och hittills under 2023 har aktiviteten varit skral med en transaktonsvolym på ynka 300 miljoner euro, drygt tre miljarder kronor. För helåret 2022 nådde den finska marknaden upp i en volym på 7,2 miljarder euro. Hanna Kaleva på KTI berättar mer om det finska fastighetsåret 2022 och utsikterna för 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige