Image
Ilija Batljan, vd för SBB.
Ilija Batljan, vd för SBB. Bild: David Schmidt/Pixprovider

SBB: Passerar 12 kronor i substansvärde

Bolag SBB:s förvaltningsresultat uppgår till 106 miljoner kronor (73) i årets första kvartal.
Publicerad den 29 April 2019

Q1-siffrorna:
Hyresintäkterna ökade till 429 mkr (390).
Driftsöverskottet ökade till 240 mkr (233).
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 97 mkr (40).
Resultat före skatt blev 349 mkr (151), varav:
o Förvaltningsresultatet ingår med 106 mkr (73). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade finansieringskostnader om -25 mkr.
o Orealiserade värdeförändringar på fastigheter exklusive byggrätter ingår med 236 mkr (72).
o Orealiserade värdeförändringar som resultat av byggrätter ingår med 32 mkr (1).
o Realiserade värdeförändringar avseende fastigheter ingår med -16 mkr (-).
o Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med -9 mkr (5).
Periodens resultat var 216 mkr (113) efter avdrag för uppskjuten skatt om -116 mkr (-29) och aktuell skatt om -17 mkr (-9), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 0,20 kr (0,19) före utspädning.
Fastighetsportföljens värde ökade med 2 mdkr under kvartalet till 27,2 mdkr (24).
Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) ökade till 9 168 mkr (8 736), motsvarande 12,13 kr (11,55) per aktie.

Vd Ilija Batljan:
– Resultatet före skatt uppgick till 349 mkr, där förvaltningsresultatet bidrog med 106 mkr, investeringar och transaktioner med 135 mkr samt byggrätter med 32 mkr. Under det första kvartalet var 176 lägenheter under renovering och ytterligare 75 lägenheter var uppsagda och planlagda för renovering med start under andra kvartalet. Vid slutet av kvartalet uppgick vår nettobelåningsgrad till 52 procent. Givet de emissioner av D-aktier om cirka 750 mkr och emissionen av hybridobligationen om cirka 3,2 mdkr som gjorts efter kvartalets slut, DNB-försäljningen om ca 4,9 mdkr samt en planerad återbetalning av 3,4 mdkr säkerställd skuld och förvärv i Finland, skulle proforma-nettobelåningsgrad landa på cirka 40 procent. Sammantaget har vi de bästa förutsättningar att fortsätta arbetet med att skapa Nordens ledande aktör med fokus på samhällsfastigheter och hyresrätter.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Tungviktare om popsegmentets tillväxt: "Annars kan vi lägga ner allt"

Bolag Samhällsfastigheter går som tåget och segmentet har stärkts ännu mer under coronakrisen. Under ett webbinarium ordnat av rådgivningsbolaget JLL berättade fyra av de tyngsta vd:arna inom segmentet om sin syn på branschens popsegment nummer ett. Hur resonerar SSB:s Ilija Batljan kring framtiden för social infrastruktur och hur ska Fredrik Brodins snart noterade Offentliga Hus fortsätta vinna andelar?

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY