Image
Sagax vd David Mindus.
Sagax vd David Mindus. Bild: Sagax

Sagax ökar hyresintäkter och förvaltningsresultat

Bolag Men till följd av Covid-19-pandemin har den makroekonomiska utvecklingen i bolagets marknader försämrats och osäkerheten ökat.
Publicerad den 14 Juli 2020

Sagax ökade hyresintäkterna med 12 procent till 715 miljoner kronor (639) i det andra kvartalet.

Förvaltningsresultatet steg med 23 procent till 612 miljoner kronor (496).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 361 miljoner kronor (917).

Till följd av Covid-19-pandemin har den makroekonomiska utvecklingen i bolagets marknader försämrats och osäkerheten ökat. Trots att pandemins påverkan på bolaget hittills varit begränsad är Sagax prognos för förvaltningsresultatet behäftad med större osäkerhet än under normala marknadsförutsättningar.

För 2020 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd, tillkännagivna förvärv och försäljningar samt vid nuvarande valutakurser uppgå till 2 300 miljoner kronor. Tidigare lämnad prognos uppgick till 2 250 – 2 300 miljoner kronor och tillkännagavs vid avlämnande av delårsrapport för januari – mars 2020.

- Joakim Johansson
joakim@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Det här händer hos coworkingföretaget United Spaces

Bolag United Spaces ägs av Castellum och tillhandahåller flera anläggningar för coworking över landet. Fastighetssverige diskuterar med företagets vd Yvonne Sörensen Björud. Vi frågar hur det ser ut med nyetableringar och hur hon tycker att kontorsmarknaden är nu.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY