Image
Sagax vd David Mindus.
Sagax vd David Mindus. Bild: Sagax

Sagax höjer prognosen och föreslår kompletterande utdelning

Bolag Sagax höjer prognosen för årets förvaltningsresultat till 2 380 miljoner kronor, från 2 300 miljoner kronor som prognostiserades i Q2-rapporten. Dessutom planeras för en kompletterande utdelning om 0,65 kronor per stamaktie.
Publicerad den 28 Oktober 2020

Q3-siffrorna:
• Hyresintäkterna ökade med 12 % till 735 miljoner kronor (657 miljoner kronor motsvarande period föregående år).
• Förvaltningsresultatet ökade med 18 % till 618 (523) miljoner kronor.
• Förvaltningsresultat per A- och B-aktie ökade med 19 % till 1,72 (1,44) kronor efter utspädning.
• Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 504 (175) miljoner kronor varav 103 (126) miljoner kronor från joint venture.
• Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt 186 (249) miljoner kronor varav 49 (–15) miljoner kronor från joint venture.
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 069 (812) miljoner kronor.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital steg med 17 % till 482 (412) miljoner kronor motsvarande 1,29 (1,10) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
• Nettoinvesteringarna uppgick till 1 723 (936) miljoner kronor varav 1 621 (968) miljoner kronor avsåg fastighetsförvärv.
• Mot bakgrund av att Covid-19 har haft en begränsad påverkan på Sagax verksamhet har styrelsen beslutat att föreslå en kompletterande utdelning om 0,65 kronor per stamaktie av serie A och B. Sagax har kallat till en extra bolagsstämma den 10 november 2020.

Niomånaderssiffrorna:
• Hyresintäkterna ökade med 12 % till 2 152 miljoner kronor (1 917 miljoner kronor motsvarande period föregående år).
• Förvaltningsresultatet ökade med 21 % till 1 795 (1 483) miljoner kronor.
• Förvaltningsresultat per A- och B-aktie ökade med 22 % till 4,98 (4,08) kronor efter utspädning.
• Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 787 (808) miljoner kronor varav 348 (300) miljoner kronor från joint venture.
• Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt 102 (692) miljoner kronor varav –19 (–51) miljoner kronor från joint venture.
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 179 (2 582) miljoner kronor.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital steg med 30 % till 1 778 (1 370) miljoner kronor motsvarande 5,15 (3,72) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
• Nettoinvesteringarna uppgick till 5 246 (1 497) miljoner kronor varav 4 838 (1 916) miljoner kronor avsåg fastighetsförvärv.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

"Utvecklingen i Heba har varit och är väldigt bra"

Bolag Fastighetssverige diskuterar med branschveteranen Sören Härnblad som är 75 år gammal. Han var tidigare Hebas styrelseordförande. Så här mycket tid lägger Sören Härnblad på att följa marknaden nu för tiden och så här ser han på bostadsbristen i Sverige.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY