Image
Gustaf Segerborg, vd för Randviken.
Gustaf Segerborg, vd för Randviken. Bild: Polar Structure

Så ska Randviken finansiera jätteförvärvet

Transaktioner Randviken kommunicerade nyligen att bolaget är på väg at köpa fastigheter för 2,7 miljarder kronor. Nu går bolaget ut med mer information.
Publicerad den 15 November 2021

Randviken har gått ut med att det handlar om fastigheter i Stockholm, Västerås och Malmö och att den primära användningen är lager/lätt industri, vård och skola samt kontor. Det har även offentliggjorts att det pågår ett nybyggnadsprojekt på en av fastigheterna med en återstående investering om cirka 250 miljoner kronor under de kommande 18 månaderna.

Randviken skriver nu, gällande finansiering:
"Efter att ha övervägt olika alternativ för att finansiera Transaktionerna, varvid särskilt har beaktats att det är en förutsättning för säljarna att Transaktionerna kan slutföras under 2021, offentliggör Randviken härmed att bolaget beslutat att verka för att Transaktionerna ska finansieras med cirka 2 000 mkr genom lån från svenska banker, med cirka 600 mkr genom en riktad kontantemission till i första hand institutionella och andra kvalificerade investerare, med cirka 82,5 mkr genom en apportemission till en av säljarna i Transaktionerna och resterande del med tillgängliga likvida medel i Randviken. Priset i kontantemissionen avses fastställas genom ett sedvanligt bookbuilding-förfarande. Fördelningen mellan finansieringskällorna kan komma att förändras.
Randviken har erhållit ovillkorliga garantier från befintliga aktieägare att garantera 300 mkr i den riktade emissionen. Dessa garantier berättigar varken till någon ersättning eller garanterad tilldelning."


Den planerade finansieringen förutsätter att extra bolagsstämma i Randviken, den 17 november 2021, beslutar att bemyndiga styrelsen att genomföra emissioner.
Enligt den preliminära tidplanen är avsikten att ingå bindande avtal om förvärv samt tillträda fastigheterna under 2021.

Mer information om fastigheterna
• Portföljfastigheterna utgörs av sju fastigheter vilket innebär att antalet fastigheter i Randviken-koncernen ökar från 47 till 54 fastigheter om Transaktionerna genomförs.
• Vardera Portföljfastighet har ett genomsnittsvärde om cirka 390 mkr och en genomsnittlig uthyrningsbar area om cirka 31 000 m2.
• Baserat på en volymviktad fördelning av det överenskomna fastighetsvärdet, är Portföljfastigheterna belägna till 33 procent i Stockholmsregionen, till 56 procent i regionen Mellansverige och till 11 procent regionen södra Sverige.
• Baserat på en volymviktad fördelning av hyresintäkterna, utgörs Portföljfastigheternas hyresgäster av offentliga hyresgäster till 27 procent, av hyresgäster som har ett kreditbetyg till 35 procent, av övriga näringsidkare till 33 procent och av bostadshyresgäster till 5 procent.
• Baserat på en volymviktad fördelning av hyresintäkterna, har 62 procent av Portföljfastigheternas hyresgäster antingen ett kreditbetyg (investment grade) eller säkrad finansiering från den svenska staten.

Synergier och skalfördelar – Förväntade operationella effekter av ett förvärv av Portföljfastigheterna
Om Transaktionerna genomförs förväntas det huvudsakligen leda till följande positiva effekter för Randviken:
1. En mer geografiskt koncentrerad fastighetsportfölj vilket underlättar en effektiv portföljförvaltning
2. En effektivare centraladministration till följd av skalfördelar
3. En mer diversifierad hyresgästbas vilket leder till en högre grad av riskspridning i intäktsbasen
4. Förbättrad tillgång till finansiering
5. Förbättrad free float och likviditet i Randvikens aktie till följd av emissionen som avses genomföras i samband med Transaktionerna

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

P-G Persson: "Det kommer bli ett förvärv där i år"

Bolag P-G Persson är nu inne på sitt fjortonde år som börs-vd för Platzer Fastigheter och är utan tvekan en av de tongivande branschprofilerna som är med och bygger staden Göteborg. Här berättar han mer om varför bolaget aldrig breddat sig utanför Göteborgsområdet, hur kontorssituationen i staden kommer påverkas med alla nyetableringar som är på gång och ett förvärv som han garanterar kommer bli av under 2022.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY