Image
Anette Frumerie tillträdde som vd för Rikshem tidigare i veckan.
Anette Frumerie tillträdde som vd för Rikshem tidigare i veckan. Bild: Rikshem

Rikshem får sänkt rating

Bolag Kreditvärderingsinstitutet S&P Global sänker Rikshems långfristiga rating ett steg till BBB+ med stabil outlook. Kortfristig rating A-2 samt K-1 på S&P:s nordiska skala bibehålls.
Publicerad den 7 Maj 2020

S&P Global (S&P) meddelade i februari att de placerade Rikshem på Credit Watch Negative med anledning av Rikshems uppdaterade ägardirektiv och nya finansiella mål. Nu har S&P beslutat att tillämpa sina ratingkriterier "Key Credit Factors for the Real Estate Industry" istället för som tidigare "Methodology For Rating Public And Nonprofit Social Housing Providers" på Rikshem. Som en konsekvens av detta sänks den långfristiga ratingen från A- till BBB+. Samtidigt bibehåller Rikshem ratingen A-2 för kortfristig finansiering och K-1 på S&P:s nordiska skala.

Rikshem startades 2010 och har haft rating A- sedan 2013. Sedan dess har bolaget kontinuerligt stärkts finansiellt samtidigt som styrningen med interna processer och regelverk löpande har förbättrats. Efter en period av kraftig tillväxt, främst genom förvärv, har bolaget nu gått in i en fas där förvärvstakten är lägre och investeringsverksamheten skiftar fokus mot att löpande stärka portföljens kvalitet och långsiktiga intjäningsförmåga.

Rikshems ägare, Fjärde AP-fonden och AMF Pensionsförsäkring AB, ser Rikshem som ett långsiktigt innehav. I samband med en översyn av ägardirektivet som kommunicerades den 14 februari 2020 har ägarna beslutat att skärpa de finansiella målen avseende soliditet, belåningsgrad och räntetäckningsgrad. Ett nytt mål avseende nettoskuld/EBITDA har införts för att begränsa skuldsättningen i förhållande till bolagets intjäning. Ägarna etablerade också en utdelningspolicy enligt vilken en eventuell framtida utdelning är beloppsmässigt begränsad och villkorad av att de finansiella målen är uppfyllda. Bolaget skulle, även efter en utdelning, vara finansiellt starkare än tidigare.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Rikshem AB på Branschguiden

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i utvalda kommuner. Där erbjuder vi tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Läs mer på rikshem.se

Läs mer om Rikshem AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Så blir Rånes framtid efter Amastens ledningsrockad

Bolag SBB har beslutat om den framtida ledningen för Amasten och valt att ersätta Mikael Rånes med Lars Thagesson som vd. Mikael Rånes berättar själv för Fastighetssverige hur den närmaste framtiden blir.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY