Image
Thomas Sipos och Anders Sylvén.
Thomas Sipos och Anders Sylvén. Bild: Revelop

Revelop köper fyra fastigheter

Transaktioner Revelop har tecknat avtal om förvärv av fyra fastigheter på totalt 12 000 kvadratmeter i fyra separata affärer. Samtliga fastigheter har stor utvecklingspotential och ligger i Edsberg i Sollentuna, Triangeln i centrala Malmö samt Arendal och Åbro i Göteborg. Förvärven innebär att Revelop under 2021 inom sin femte fastighetsfond har förvärvat totalt 24 fastigheter med en sammanlagd yta på 105 000 kvadratmeter till ett värde av 1,2 miljarder kronor.
Publicerad den 20 December 2021

Revelop arbetar efter ett utpräglat hållbarhetskoncept för att förädla och utveckla kommersiella fastigheter i Sveriges tre storstadsområden. Det innebär dels att Revelop tar sina fastigheter på en hållbarhetsresa från brunt till grönt, dels att bolaget investerar i områden och fastigheter i behov av förändring.
– Genom de senaste förvärven fortsätter expansionen i våra strategiska delmarknader, som präglas av stark underliggande tillväxt och ett allmänt förändringstryck. Vi följer den utstakade vägen och skapar långsiktigt hållbara fastigheter med utpräglad ESG-profil, säger Revelops koncernchef Thomas Sipos.

De aktuella förvärven omfattar totalt fyra fastigheter: Ekplantan 1 i Edsberg i Sollentuna, Norsen 12 vid Triangeln i Malmö samt Arendal 9:1 och Syrgasen 3 belägna i Göteborg. Fastigheternas användning består idag till lika delar av industriell verksamhet och kontor.

Revelop ser potentialen i fastigheterna som god och huvudfokus för bolaget är aktiv förvaltning med inriktning på förädling och förbättrad uthyrningsgrad samt investering i energioptimering. Några av fastigheterna har stora vakanser med god potential för mer omfattande förädling och utveckling. De främsta förutsättningarna för utveckling ligger dock i att verka för ändrad användning i framtiden i linje med vad samhället efterfrågar i fråga om lokaler och tjänster. I två av fastigheterna finns planer på att etablera C/O-anläggningar – Revelops egenutvecklade coworking-koncept.

Revelop, som i början av året stängde sin femte fastighetsfond med drygt två miljarder kronor i utfästelser, fortsätter att hålla en hög förvärvsaktivitet. Så här långt under 2021 har Revelop i 14 separata affärer förvärvat 24 fastigheter med en total yta på 105 000 kvadratmeter och en total förvärvsvolym om 1,2 miljarder kronor. Därtill kommer pågående affärer under slutförhandling ytterligare att bidra till att väsentligt växa portföljen innan året är slut.

Affärsplanerna för Revelops fastigheter innebär också omfattande ESG-initiativ vilket leder till minskad energiförbrukning och lägre koldioxidutsläpp. Bolaget genomför därför omfattande investeringar i ny teknik såsom solceller, AI - automatiserade styrsystem, bergvärme, ackumulatortankar och värmepumpar. Totalt innebär de investeringar som görs en beräknad minskning av koldioxidutsläppen om 39 ton per år.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

EU-satsning för energieffektiva bostäder testas i Göteborg

Energi/miljö Ett nytt EU-projekt, ThumbsUp, ska utveckla och demonstrera energilagringslösningar i bostäder. Projektet, som involverar 19 företag, universitet och forskningscentra, koordineras av Veolia i Spanien, medan svenska Johanneberg Science Park samordnar hur lösningen ska testas. Detta sker i Göteborg på HSB Living Lab, en av tre demonstrationsplatser.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige