Image
Miguel Martines, Head of Development, Northern Europe på IHG Hotels & Resorts. (Bilden är ett montage, med illustrationen för det kommande hotellet I Kista)

Hotelljätten etablerar sig i Sverige – här är deras planer för marknaden

Uthyrning Nyligen stod det klart att hotelljätten IHG Hotel & Resorts tillsammans med Revelop som fastighetsägare kommer slå upp dörrarna till deras första hotell i Sverige. Miguel Martins, Head of Development, Northern Europe på IHG Hotels & Resorts, berättar nu om deras kommande planer.


Voco hotels första etablering blir i Kista

Hotelljätten gör sin första etablering i Sverige

Uthyrning Revelop har tecknat avtal med den englandsbaserade globala hotelljätten IHG Hotels & Resorts om etablering av Voco hotel i Kista – IHGs första hotell i Sverige. Avtalet innebär att 9 000 kvadratmeter i fastigheten Nordic Forum konverteras till ett hotell med konferensavdelning, restaurang, spa- och poolavdelning. Hotellet, som öppnar efter sommaren, drivs av Mogotel Hotel Development.


Nordic Forum.

Revelop hyr ut över 1 100 kvadratmeter kontor i Kista

Uthyrning Revelop har tecknat tre separata hyresavtal omfattande totalt cirka 1 100 kvadratmeter i Kista. Samtliga uthyrningar avser kontorslokaler belägna i Nordic Forum i Kista.


Askims Verstadsväg 1.

Croisette förmedlar avtal med två hyresgäster i Askim

Uthyrning Under hösten har Croisette arbetat med uthyrningen av kontors- och lagerfastigheten på Askims Verkstadsväg 1. Nu har man förmedlat avtal med två nya hyresgäster: RZB Lightning och Nordic Pouch.


Revelop förvärvade fastigheter för en miljard kronor under 2023, bland annat tre fastigheter från JM i november.

Revelop i förvärv för en miljard det senaste året

Transaktioner Under ett turbulent 2023 tog Revelop vara på marknadsläget och hade ett starkt transaktionsår. Totalt förvärvades elva fastigheter omfattande 50 000 kvadratmeter i sju olika affärer till ett totalt värde på cirka en miljard kronor.


Grandab genomför fem affärer

Transaktioner Grandab har tillsammans med sina samarbetspartners under avslutningen av 2023 genomfört fyra förvärv och en försäljning.


Robert Johansson, Camilla Freyne, Oskar Öhlin och Lin Tian.

Revelop stärker sig med nya rekryteringar

Karriär Revelop satsar inför 2024 och stärker organisationen i Stockholm och Göteborg. Fyra nya medarbetare rekryteras inom fastighetsutveckling, aktiv förvaltning och ekonomi.


Revelop köper i Åkersberga.

Revelop köper 6 500 kvadratmeter i Åkersberga

Transaktioner Revelop förvärvar fastigheten Berga 11:52 i snabbväxande Åkersberga i norra Stockholmsområdet. Fastigheten består av 6 500 kvadratmeter uthyrningsbar yta där majoriteten av hyresgästerna är offentligt finansierade.


Gabriel Andersson, affärsområdeschef C/O på Revelop.

Nya expansionsplanerna för Revelops coworkingkoncept

Bolag Revelop fortsätter expander sin coworkingsatsning C/O med en ny etablering i Mölndal. Gabriel Andersson, affärsområdeschef C/O på Revelop, berättar för Fastighetssverige varför Mölndal blev nästa steg, om ytterligare etablering i Göteborgsområdet, om möjligheterna att ta konceptet till fler städer än Stockholm och Göteborg och ger sin syn på hur coworkingmarknaden i Sverige kommer utvecklas framöver.


Revelop expanderar sin coworking i Göteborgsområdet.

Revelop etablerar ny coworkinganläggning i Göteborg

Bolag Revelop expanderar sin coworkingsatsning till Mölndal.


Revelop gör fyra nya uthyrningar i Göteborgsregionen.

Revelop ser stark Göteborgsmarknad trots vakanser

Bolag Revelop har tecknat fyra separata hyresavtal i Göteborgsregionen omfattande totalt cirka 2 600 kvadratmeter lager och kontor. För Fastighetssverige berättar Johan Spångberg, Head of Portfolio & Asset Management, att även i en osäker ekonomi är det inga ovanliga krav som ställs av potentiella hyresgäster idag. Men det är också ett gynnsamt klimat för förvärv.


Revelop utvidgar i Kista och Bredden.

Co-workingkoncept växer i Kista och Bredden

Uthyrning Revelop utökar sitt co-workingkoncept med ytterligare 2 500 kvadratmeter i Kista och Bredden till totalt 12 000 kvadratmeter i fem fastigheter.


Visionen Revelop har för fastigheten i Malmö.

Revelop bygger om historisk fastighet till skola

Bygg/Arkitektur Revelops planer för att utveckla den historiska gamla textilfabriken Tuborg 1 i Malmö har fått klartecken då den nya detaljplanen har vunnit laga kraft. Revelop har tillsammans med Malmö stad tagit fram en ändrad detaljplan för att utveckla fastigheten till en modern samhällsfastighet och möjliggöra för etablering av en gymnasieskola i fastigheten.


Revelop tecknar avtal i Tumba.

Revelop utökar och förlänger med 22 000 kvadratmeter i Tumba

Uthyrning Revelop har tecknat hyresavtal med två offentliga verksamheter avseende förlängning och utökning av förhyrningar i Tumba. De nya avtalen innebär en total förhyrning av 22 000 kvadratmeter.


Köksmästaren 2 och 3 i Tyresö.

Revelop köper industrifastigheter i Stockholm och Göteborg

Transaktioner Revelop förvärvar två fullt uthyrda industrifastigheter i två separata transaktioner i Stockholm respektive Göteborg. Fastigheterna omfattar totalt 8 800 kvadratmeter uthyrningsbar yta.


Revelop rekryterar dubbelt och Jonathan Oskarsson, idag förvaltningsansvarig i Göteborg, blir förvaltningsansvarig för Öresund. Samtidigt rekryteras Alexander Olofsson till tjänsten som förvaltningsansvarig för Göteborgsregionen. Han kommer senast från Wallenstam.

Revelop rekryterar och etablerar kontor i Öresundsregionen

Bolag Revelop stärker sin närvaro i Öresundsregionen genom att öppna kontor i Malmö. Samtidigt stärks Göteborgskontoret genom rekrytering av en ny förvaltningsansvarig. Båda åtgärderna är en direkt följd av betydande förvärv i regionerna och presumtiva förvärv.


I det före detta kontoret ska det nu bedrivas skolverksamhet.

Trots omvandling till skola: Revelop ser ökad efterfrågan på kontor i Stockholmsområdet

Bygg/Arkitektur Revelop har tecknat hyresavtal med Thorengruppen gällande en 2 700 kvadratmeter stor kontorsbyggnad på fastigheten Ekplantan 1 i Sollentuna. I byggnaden ska Thorengruppen bedriva yrkesgymnasium.


Revelop hyr ut i Mölndal.

Revelop hyr ut 1 200 kvadratmeter i Mölndal

Uthyrning Revelop har tecknat avtal med Crenna Plåt om uthyrning av produktionslokaler på cirka 1 200 kvadratmeter i Mölndal. Uthyrningen innebär att fastigheten Syrgasen 6 är näst intill fullt uthyrd samtidigt som en befintlig byggrätt aktiverats. Crenna tillträder lokalen under det fjärde kvartalet i år.


Högsbo 19:1 är en lätt industri- och lagerfastighet med en total uthyrningsbar yta på 2 405 kvadratmeter.

Revelop förvärvar fullt uthyrd industrifastighet i Göteborg

Uthyrning Revelop förvärvar en fullt uthyrd fastighet för lätt industri i Högsbo av Kobia AB. Fastigheten omfattar en total uthyrningsbar yta på 2 405 kvadratmeter.


Det tänkta kvarteret Färjan i Norrtälje kommun.

Nytt kvarter i Norrtälje Hamn får livsmedelsbutik och parkeringsgarage

Bygg/Arkitektur Nästa markanvisning i Norrtälje Hamn är snart klar och det ska bli livsmedelsbutik, kompletterande butikslokaler och parkeringsgarage i två plan under mark.