Image
Mikael Rånes, blir vd för Amasten på permanent basis.
Mikael Rånes, blir vd för Amasten på permanent basis. Bild: Amasten

Rekordresultat och hyresboost för Amasten

Bolag Amasten gjorde ett starkt 2020 där man noterade ett rekordresultat på 574 miljoner kronor och ökade hyresintäkterna till 502 miljoner kronor (398).
Publicerad den 20 Februari 2021

Oktober-december 2020
Hyresintäkterna uppgick till 149 mnkr (128).
Driftsöverskottet uppgick till 75 mnkr (54).
Förvaltningsresultat fastigheter ökade till 40 mnkr (18).
Periodens resultat ökade till 97 mnkr (40), vilket motsvarar 0,15 kr per stamaktie (0,08).
Substansvärdet per stamaktie ökade till 7,88 kr (6,64).
Direktavkastningen uppgick till 3,5 procent (3,3) och överskottsgraden uppgick till 50,5 procent (42,5).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2020
2020-10-01 Tillträde av bostadsfastigheter för ett fastighetsvärde om 89 mnkr i Eskilstuna.
2020-10-14 Offentligt uppköpserbjudande lämnas till aktieägare i SSM Holding AB.
2020-10-30 Tillträde av fastigheter i Eskilstuna för ett fastighetsvärde om 123 mnkr.
2020-11-02 Tillträde av fastigheter i Alingsås för 460 mnkr.
2020-11-16 Mikael Rånes utses till tillförordnad VD.
2020-12-08 Erhåller kontroll av 97,5 procent av aktierna i SSM Holding AB.
2020-12-16 Förvärv av fastigheter i centrala Eskilstuna för 275 mnkr.

Januari-december 2020
Hyresintäkterna uppgick till 502 mnkr (398).
Driftsöverskottet uppgick till 265 mnkr (192).
Förvaltningsresultat fastigheter ökade till 150 mnkr (71).
Årets resultat ökade till 574 mnkr (424), vilket motsvarar 1,04 kr per stamaktie (1,34).
Substansvärdet per stamaktie ökade till 7,88 kr (6,64).
Direktavkastningen uppgick till 3,4 procent (3,9) och överskottsgraden uppgick till 52,9 procent (48,3).

Amasten har utsett Mikael Rånes till ny vd, här är ett utdrag från hans första vd-ord:
Amastens tillväxt fortsätter med inriktning på kvalitativa bostäder i attraktiva tillväxtområden. Under 2019 förändrades bolaget då vi sålde hubb Syd med fastigheter för 1,5 miljarder kronor och förvärvade bostadsfastigheter för 3,7 miljarder kronor. Under 2020 fortsatte tillväxten med nettoförvärv om cirka 2,2 miljarder kronor och vi gick ur året med ett fastighetsbestånd om tio miljarder kronor och ett rekordresultat om 574 miljoner kronor.

Utöver tillväxt och rekordresultat var förvärvet av bostadsutvecklaren SSM Holding AB årets viktigaste händelse. Genom förvärvet tillförs Amasten 4 900 byggrätter i Storstockholm vilka till stor del kan omvandlas till hyresrättsprojekt för egen förvaltning och många kan bebyggas med vårt unika Riki-koncept. Jag är övertygad om att förvärvet i takt med att byggrättsportföljen förädlas kommer att bli en god affär för våra aktieägare.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny regionchef syr om Sernekes kostym

Karriär Visionen är ännu inte klar. Inte så konstigt då Markus Arfvidsson enbart hunnit sitta på stolen som regionchef för Serneke Göteborg i några veckor. Hans uppdrag är att stärka bolagets affär och få det att växa på göteborgsmarknaden. Fastighetssverige tog ett samtal om varför han gillar vägar och hur det var att lämna Skanska efter 27 år.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige