Image

Regeringen föreslår nya strandskyddsregler

POLITIK Regeringen har överlämnat propositionen om ett utvecklat och förnyat strandskydd, Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden, till riksdagen. Huvuddelen av reglerna föreslås träda i kraft 1 juli 2009.
Publicerad den 23 Februari 2009

- Nu fullföljs en politik både för utveckling och skydd av naturmiljöer. Vi tar bort den döda hand som hindrat utveckling i stora delar av landet, och stärker allmänhetens tillgång till stränderna där skyddet i dag inte varit tillräckligt starkt, säger miljöminister Andreas Carlgren (C).

Regeringen skickade den 17 januari förslaget om nya strandskyddsregler till lagrådet. Lagrådet hade enbart mindre synpunkter. Regeringen lämnar nu propositionen till riksdagen, för behandling under våren.

Med förslaget ändras, enligt regeringen, dagens bristande strandskydd. Förslaget i korthet:

# Strandskyddet garanteras av att lagstiftningen även i fortsättningen utgår från 100-metersförbudet, det vill säga att man inte får bygga närmare stranden än 100 meter.

# För att främja landsbygdsutveckling blir det lättare att få bygga vid stränder i landsbygdsområden med god tillgång till stränder.

# Skyddet stärks i områden med starkt exploateringstryck, genom tydligare och stärkta regler och en restriktiv tillämpning. Strandskyddet stärks på en rad sätt, bland annat genom att de särskilda skäl som krävs för att ge dispens eller upphäva strandskydd uttrycks i lagtexten. Ingen ska få stänga av allmänheten från stranden. Det ska finnas en zon som möjliggör passage även när strandskyddet upphävs. Därutöver ska bland annat \″smygbostadisering\″ av till exempel sjöbodar och uthus förhindras.

# Ökat lokalt och regionalt inflytande. Beslut fattas närmare dem som berörs. Kommunerna föreslås få huvudansvaret för att pröva frågor om upphävande och dispens från strandskyddet. Länsstyrelserna ska bevaka skyddets intressen vid kommunal planläggning och kunna överpröva dispenserna.

# Enklare regler och mindre byråkrati. Sverige har i dag oexploaterad kust som motsvarar 8,5 varv runt jorden, påpekar regeringen. Trots kilometervis med obebyggd strandlinje per invånare har det inte varit möjligt för kommuner i glesbygd och stora delar av inlandet att möjliggöra för strandnära boende eller annan etablering. I andra delar av landet har det med dagens regelverk varit möjligt att bebygga mer än hälften av stränderna. De nya strandskyddsreglerna differentieras utifrån lokala och regionala förutsättningar.

- Nu blir det enklare att få bygga i strandnära miljöer i landsbygdsområden med god tillgång till stränder. Samtidigt stärker vi skyddet i områden med starkt exploateringstryck, genom tydligare och stärkta regler och en mer restriktiv tillämpning, säger Andreas Carlgren.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009, utom vissa av bestämmelserna om områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som träder i kraft den 1 februari 2010.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Så ska SBS växa i Norge: "Jätteintressant marknad"

Bolag Studentbostäder i Norden fortsätter sin expansionsresa och sätter ner knappnålen i ett nytt land på etableringskartan. Vd:n Rebecka Eidenert berättar för Fastighetssverige om premiärköpet i Norge, hur man ser på marknaden och om tillväxtplanerna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY