Image

PWC: Fortsatt hög korruptionsrisk inom byggbranschen

Bygg/Arkitektur Korruption fortsätter att utmana byggsektorn. Branschen själv menar att de största riskerna när det gäller oegentligheter handlar om svågerpolitik, kartellbildning och uppgjorda kontrakt. Trots det är det få som kartlägger riskerna. Det visar årets upplaga av PWC:s Entreprenadbarometer där 100 chefer inom bygg- och entreprenadbranschen har intervjuats om framtiden.
Publicerad den 24 Mars 2014

Så många som 49 procent av cheferna anger i undersökningen att de har klara och uttalade etiska regler och policys kring korruption. Trots det svarar 65 procent att de inte arbetar förebyggande med riskanalyser i samband med den här typen av frågor. Endast 15 procent uppger att de löpande och systematiskt kartlägger risker för korruption och oegentligheter.

- Samhällsbyggnadssektorn är globlat sett mer drabbad av mutor och korruption än andra branscher. Illa förberedd tenderar risker att anta onödiga proportioner och få långtgående konsekvenser för både företaget och dess varumärke, menar Marie Liebich som är ansvarig för Entreprenadbranschen inom PWC.

- Tonen i företagsledningen är avgörande för ett framgångsrikt anti-korruptionsarbete eftersom den genomsyrar hela organisationen. Vid förra årets mätning uppgav 59 procent av företagen att det fanns ett uttalat engagemang från ledningen i en här typen av frågor, i årets mätning är motsvarande siffra 28 procent.

Byggsektorn utmanas av kraftiga pensionsavgångar och hela 80 procent av de större byggbolagen är oroade för framtida kompetensförsörjning. Utländska underleverantörer kan därför komma att spela en allt viktigare roll framöver. Hela 60 procent av de större aktörerna säger i undersökningen att de regelbundet anlitar utländska underleverantörer i byggprojekt i Sverige. Trots det har över 52 procent av svenska byggföretag i dag lågt förtroende för utländska entreprenörers skatt- och avgiftshantering, vilket kan jämföras med 43 procent 2013 och knappt 20 procent 2012.

- Vi ser tydligt att förtroendet minskar för utländska underleverantörer och det är viktigt att branschens olika aktörer agerar för att bryta den utvecklingen, säger Marie Liebich.

Från den 1 juli 2013 ska företag som utstationerar arbetstagare i Sverige i mer än fem dagar anmäla detta till Arbetsmiljöverket. Enligt undersökningen har 35 procent aldrig hört talas om den nya anmälningsskyldigheten.

Undersökningen visar också att branschen har stor förväntan på att bostadsbyggandet ökar. Hälften av företagen i undersökningen bedömer att investeringarna i bostäder och infrastruktur tilltar under året. Största hindren för en sådan utveckling är långa planprocesser, överklaganden, hyresregleringar och stigande materialkostnader.

Branschen ser miljö som den viktigaste hållbarhetsfrågan. 59 procent anger att de tagit fram hållbarhetsmål för verksamheten och en klar majoritet anser att målen är väl implementerade i verksamheten. De största utmaningarna med hållbarhetsarbetet är kunskaps- och resursbrist, enligt undersökningen.

OM UNDERSÖKNINGEN
Entreprenadbarometern 2014 baseras på 100 telefonintervjuer med ekonomichefer på svenska bygg- och anläggningsföretag med mer än 20 anställda. Undersökningen genomfördes under december 2013 - januari 2014 och är en uppföljning av Entreprenadbarometern 2013. Syftet med sammanställningen är att kartlägga branschens inställning till offentliga upphandlingar, oegentligheter och korruption, kompetensförsörjning, hållbarhet och bostadsbyggande.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Här är brittiska investerarens nordiska planer

Bolag ICG gick in i Finland i slutet av 2021 genom förvärvet av Thermo Fishers finska huvudkontor och FoU-anläggning från Niam. Chad Brown, vd på ICG, berättar för Fastighetssverige om förvärvet, ICG:s syn på de nordiska marknaderna och om deras tillväxtplaner i Norden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY