Image

Pandox: Stabilt, men nådde inte bolagets förväntningar

Bolag Pandox vd Anders Nissen skriver i vd-ordet att det tredje kvartalet inte riktigt nådde upp till förväntningarna. Han spår också en något lägre tillväxt i Q4.
Publicerad den 25 Oktober 2018
Anders Nissen. Bild: Pandox
Anders Nissen.

Juli–september:
• Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 810 (589) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 2 procent justerat för valutakurseffekter
• Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 698 (511) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 2 procent justerat för valutakurseffekter
• Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 142 (129) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 4 procent justerat för valutakurseffekter
• EBITDA uppgick till 806 (610) MSEK
• Cash earnings uppgick till 537 (462) MSEK
• Cash earnings per aktie uppgick till 3,20 (2,91) SEK
• Periodens resultat uppgick till 833 (551) MSEK
• Resultat per aktie uppgick till 4,98 (3,47) SEK

Vd Anders Nissen:
– Det tredje kvartalet var totalt sett stabilt, men tillväxten var ojämnt fördelad och nådde inte riktigt upp till Pandox förväntningar, framförallt på grund av en svagare utveckling i september. Trots förväntningar om en fortsatt positiv underliggande efterfrågan innebär kombinationen av ny kapacitet på nyckelmarknader, negativa renoveringseffekter i egen portfölj och utmanande jämförelsetal, att tillväxten i jämförbar portfölj sannolikt blir lägre i det fjärde kvartalet än i det tredje kvartalet.

– Med stöd av genomförda förvärv samt ingångna avtal om förvärv av Radisson Blu Glasgow och The Midland Manchester förväntas dock fortsatt god tillväxt och lönsamhet för Pandox som helhet.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Colliers-toppen: Då vänder fastighetsmarknaden

Bolag Transaktionsmarknaden i Norden är den svagaste på ett decennium och någon särskilt stor ljusning väntar sig inte Colliers under det avslutande kvartalet, även om de väntar sig att det blir det starkaste på året och att ungefär tio miljarder euro ska omsättas fram till årsskiftet. För Fastighetsmarknaden som helhet dröjer det innan återhämtningen är här, först ska börsen och sedan obligationsmarknaden rätta till sig, det berättade Colliers nordiska vd Bård Bjølgerud under bolagets senaste Nordic Outlook-presentation.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige