Image

Ökat förvaltningsresultat för Balder

Bolag Moderbolagets förvaltningsresultat uppgick till 468 miljoner kronor (323), vilket motsvarar en ökning per stamaktie med 44 procent till 2,42 kronor (1,68).
Publicerad den 11 Maj 2016

Detta enligt Fastighets AB Balders delårsrapport som nu släppts. I förvaltningsresultatet ingår även intressebolag med 79 miljoner kronor (55).
Vidare uppgick hyresintäkterna till 1 258 miljoner kronor (685).

Eget kapital (inkl Collector AB till marknadsvärde) uppgick till 136,39 kronor per stamaktie (72,72) och substansvärdet uppgick till 170,15 kronor per stamaktie (90,70).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 775 miljoner kronor (435). Periodens resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 707 miljoner kronor (435) motsvarande 3,81 kr per stamaktie (2,37).

Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 625 miljoner kronor (402), värdeförändringar avseende räntederivat med -236 miljoner kronor (-179) samt resultat från andelar i intressebolag om 81 miljoner kronor (51).

- Henrik Ekberg
henrik@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

En tidigare Balder-topp frikänns från åtal om grovt insiderbrott

Juridik I april hölls hovrättsförhandlingar i det uppmärksammade Collector-målet där elva personer sedan tidigare är dömda i tingsrätten för insiderhandel i nischbanken som skedde under januari 2020. Nu har domen kommit och hovrätten frikänner samtliga inblandade utom en av de huvudmisstänkta före detta Balder-topparna som alltjämt döms för grovt insiderbrott även i hovrätten, den andre frikänns dock från åtalet om grovt insiderbrott. Ekobrottsmyndighetens åklagaren i fallet kommenterar hovrättens domar för Fastighetssverige.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige