Image

Ökade hyresintäkter men fallande vinst

RAPPORTER Hotellfastighetsbolaget Home Properties resultat minskar till följd av nettovärdeförändringar på fastigheterna. Däremot ökar hyresintäkterna.
Publicerad den 15 Oktober 2008

Resultatet efter skatt de första nio månaderna uppgick till 140,4 miljoner kronor, att jämföra med 545,8 miljoner kronor för samma period föregående år. Förändringen förklaras främst av återföring av avsättningar och nettovärdeförändringar på fastigheterna.

Hyresintäkterna uppgick till 177,4 miljoner kronor. Motsvarande siffra för föregående år var 159,7 miljoner kronor.

- Hotellkonjunkturen i Norden har fortsatt att utvecklas positivt under året, dock inte lika positivt som under 2007. För Home Properties har hyresintäkter och bruttoresultat för jämförbara fastigheter ökat med 4,7 respektive 3,7 procent jämfört med motsvarande period 2007, säger vd Clas Hjorth.

- Perioden har präglats av stor oro och osäkerhet på världens finansiella marknader. Det här har lett till en allmän försiktighet och osäkerhet om hur konjunkturen kommer att utvecklas på kort och lång sikt. Home Properties marknader är bland de starkaste i Norden vilket bland annat visar sig i att vi har en positiv utveckling jämfört med föregående år, säger Clas Hjorth, vd på Home Properties.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

"Många fastighetsbolag tar för lätt på sälj och uthyrning"

Bolag Under 2022 tog han steget från NCC till en tillvaro som konsult. Nu återvänder Marcus Sandahl till tillvaron som anställd när han blir sälj- och uthyrningschef på Platzer. För Fastighetssverige berättar Marcus Sandahl om nya tjänsten, sin syn på Platzer, Johanna Hult Rentschs betydelse för beslutet att ansluta till bolaget, om lärdomarna från konsultverksamheten och om sista tiden med uppdraget på Hufvudstaden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige