Image

Nya Hemfosa blir Nyfosa – tunga namn till styrelsen

Bolag Hemfosas bolag med kommersiella fastigheter som man planerar att dela ut får namnet Nyfosa. En styrelse för det nybildade dotterbolaget är utsedd.
Publicerad den 18 April 2018

Processen med en fördjupad analys av möjligheterna och formerna för en uppdelning av Hemfosa-koncernen i två noterade bolag med syfte att skapa större aktieägarvärde fortgår. Under första kvartalet 2018 har arbete pågått med att forma ett dotterbolag, Nyfosa, bestående av Hemfosas övriga fastigheter. Vid beslut om en delning förväntas utdelning av aktierna i Nyfosa och notering ske under andra halvåret 2018.

Styrelsen i Nyfosa planeras tillträda den 7 maj och består av följande:
Bengt Kjell
Bengt Kjell är idag styrelseordförande i Hemfosa Fastigheter AB, SSAB och Expassum AB samt vice styrelseordförande i Indutrade AB och Pandox AB. Han är även styrelseledamot i AB Industrivärden och ICA Gruppen AB med flera.

Jens Engwall
Jens Engwall är idag VD för och styrelseledamot i Hemfosa Fastigheter AB samt styrelseledamot i Bonnier Fastigheter AB, Quanta Fuel AS och Hemfosa Gård AB med flera.

Marie Bucht Toresäter
Marie Bucht Toresäter arbetar idag som VD för Novi Real Estate AB och har tidigare haft ledande befattningar inom bland annat NewSec Advice, Skanska ID och NCC Property Development Nordic AB.

Lisa Dominguez Flodin
Lisa Dominguez Flodin arbetar idag som VD på Cibus Nordic Real Estate och som CFO på Grön Bostad AB. Hon har tidigare haft ledande befattningar i bland annat Oscar Properties AB och Cityhold Property AB samt styrelseuppdrag i NP3 Fastigheter AB.

Johan Ericsson
Johan Ericsson arbetar idag som VD för Klockarbäcken Property Investment AB och VD för Logistea AB, samt är styrelseledamot i Brinova AB och styrelseordförande och delägare i SHH Bostad AB. Johan har tidigare arbetat på Catella AB där han hade olika ledande positioner, bland annat som VD och koncernchef.

Per Lindblad
Per Lindblad arbetar idag som VD för Landshypotek Bank och har tidigare arbetat bland annat på SEB där han var Head Real Estate Finance, Large Corporates and Financial Institutions.

Kristina Sawjani
Kristina Sawjani arbetar idag som Senior Investment Manager på Folksam Fastigheter och har tidigare haft ledande positioner på AFA Fastigheter och Catella Corporate Finance som ansvarig för fastighetstransaktioner respektive projektledare.

Uppdaterad finansiell information:
Samhällsfastigheterna (fastigheter där direkt eller indirekt skattefinansierade hyresgäster utgör minst 70 procent av hyresintäkterna) i Hemfosas portfölj hade per den 31 mars 2018 ett värde om 30 043 mkr, vilket motsvarade cirka 67 procent av det totala fastighetsvärdet. De 329 samhällsfastigheterna hade vid samma datum hyresintäkter om 2 205 mkr och ett driftnetto om 1 673 mkr enligt intjäningsförmågan per 31 mars 2018. Fastigheterna omfattade lokaler för skolor, kontor för myndigheter och kommuner, rättsväsende såsom polis och domstolar samt vård- och omsorgsverksamheter.

Hemfosas övriga fastighetsbestånd (som ska ingå i Nyfosa) utgjordes per den 31 mars 2018 av 150 kommersiella fastigheter med kontor, logistik- och lagerlokaler samt en mindre del andra fastigheter såsom handelsfastigheter. Fastighetsvärdet för dessa uppgick vid kvartalets utgång till 14 894 mkr och fastigheterna hade hyresintäkter om 1 183 mkr och ett driftnetto om 820 mkr enligt intjäningsförmågan per 31 mars 2018.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

P-G Persson: "Det kommer bli ett förvärv där i år"

Bolag P-G Persson är nu inne på sitt fjortonde år som börs-vd för Platzer Fastigheter och är utan tvekan en av de tongivande branschprofilerna som är med och bygger staden Göteborg. Här berättar han mer om varför bolaget aldrig breddat sig utanför Göteborgsområdet, hur kontorssituationen i staden kommer påverkas med alla nyetableringar som är på gång och ett förvärv som han garanterar kommer bli av under 2022.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY