Image

Nya Amasten på rätt väg

Bolag Amasten redovisar ett förvaltningsresultat om 5 Mkr (2) och höjer sin rullande intjäningsförmåga med 3 mkr till 55 mkr.
Publicerad den 9 Maj 2018

Kvartalet januari-mars 2018

• Hyresintäkterna uppgick till 68 mkr (65)
• Driftsöverskottet uppgick till 29 mkr (26)
• Förvaltningsresultatet uppgick till 5 mkr (2)
• Periodens resultat uppgick till 31 mkr (33), vilket motsvarar 0,17 kr (0,20) per stamaktie
• Substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie uppgick till 5,4 kr (5,2)
• Direktavkastningen på fastighetsnivå uppgick till 3,9 procent (4,3) och överskottsgraden var 42 procent (40).

Vd Jan-Erik Höjvall:
- Under årets första tre månader har 11 nya medarbetare rekryterats och anslutits till bolaget, vilket motsvarar 26 procent av personalstyrkan. Dessa rekryteringar i kombination med befintlig personal kommer alla att ha en viktig roll i ”Nya Amasten”. Rekryteringarna har skett inom såväl fastighetsförvaltning som ledningsgruppen. Den nya ledningsgruppen består numera av Jan-Erik Höjvall, vd, Hans Ragnarsson, CFO, Mikael Rånes, förvaltningschef, Ellen Reichard, affärsutvecklingschef, och Magnus Jägré, IT-/Hållbarhetschef.

- Inom fastighetsförvaltningen har en ny organisation rekryterats under ledning av Mikael Rånes. Amasten arbetar numera efter fyra fastighetshubbar; Sundsvall, Mälardalen, Finspång och Blekinge. Ansvariga fastighetschefer för tre av dessa fastighetshubbar är redan på plats. Fastighetscheferna ansvarar för sin egen förvaltningsorganisation bestående av projektledare, uthyrare och fastighetsskötare. Den nya strukturen inom fastighetsförvaltningen innebär att vi kan avsluta avtal med externa förvaltare vilket innebär kostnadsbesparingar. Vi har infört ett gemensamt sätt att arbeta med vår förvaltning där fokus på fastighetsutveckling
premieras.

- En prioriterad uppgift är att konvertera lokaler till bostadslägenheter och att uppgradera lägenheter till högre standard. Under kvartalet pågår byggnation i 42 lägenheter. Motsvarande siffra föregående år uppgick till 23 lägenheter. Kombinationen av hyresgästers efterfrågan på lägenheter av högre standard, bostadsbrist och stark betalningsvilja medför att uppgraderingsprocessen snabbt blir en integrerad fabrik inom bolaget.

- Förvaltningen har lyckats leverera betydande uthyrningar, däribland tre större i Finspång, Ronneby och Strängnäs med en sammanlagd ökad årshyra om 3,8 mkr och ett sammanlagt hyresvärde för hyresperioden uppgående till 60 mkr. Det intensiva förvaltningsarbetet har bidragit till en marknadsvärdetillväxt om 34 mkr för de tre fastigheterna. Den nya förvaltningsorganisationen arbetar aktivt med uthyrning av resterande vakanta lokaler i beståndet som vi inte avser konvertera till bostäder.

- Bolaget har i princip inga bostadsvakanser förutom bostäder som uppgraderas till högre standard och därmed högre hyra. Vi arbetar aktivt med att sänka våra taxebundna kostnader.

- Det första kvartalet var kallare och det snöade mer än under ett normalår. I Sundsvall kom det exceptionellt mycket snö. Driftsöverskottet för det första kvartalet uppgick till 28,8 mkr.

- Utfallet uppfyllde våra förväntningar trots vintervädret. Förvaltnings- och administrationskostnaderna sjönk till 8,4 mkr från 9,0 mkr jämfört med föregående år.

- Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 36,7 mkr. Dessa värdeförändringar är i huvudsak reella då det rör sig om nytecknade hyreskontrakt. Vi kan konstatera att vi är på rätt väg nu.

- Det innebär att vi nu kan höja rullande intjäningsförmåga med 3 mkr till 55 mkr. Amastens personal är engagerad och motiverad för det nya arbetssätt som bolaget nu tillämpar. Inom ekonomiavdelningen pågår ett projekt som innebär insourcing av ekonomifunktionen som idag ligger på extern part till stor del.

- I kvartalet genomfördes inga fastighetsaffärer av större dignitet. Vi analyserar noggrant möjliga fastighetsaffärer som ligger inom våra fastighetshubbar. Vi undersöker möjligheten till att bygga bostäder på ett mera ekonomiskt sätt.

- Det finns en oro på fastighetsmarknaden som rör bostadsrättsutvecklarna. Det finns gott om osålda bostadsrätter i ett flertal städer. Köparna av bostadslägenheter har fått mindre möjligheter till finansiering. Detta påverkar dock inte Amasten, eftersom vi endast äger och förvaltar bostadshyreshus och kommersiella fastigheter. Dessa fastigheter har stabila kassaflöden och vi kan sova gott om natten.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Här är brittiska investerarens nordiska planer

Bolag ICG gick in i Finland i slutet av 2021 genom förvärvet av Thermo Fishers finska huvudkontor och FoU-anläggning från Niam. Chad Brown, vd på ICG, berättar för Fastighetssverige om förvärvet, ICG:s syn på de nordiska marknaderna och om deras tillväxtplaner i Norden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY