Image
Michael Berglin.
Michael Berglin. Bild: Serneke

Nollresultat före skatt för Serneke

Bolag Serneke redovisar högre intäkter men lägre resultat i första kvartalet 2023 jämfört med motsvarande period i fjol. Resultatet före skatt hamnade på noll.
Publicerad den 25 Maj 2023

Jan-mars 2023:
Intäkterna steg 3,1 procent till 2 116 miljoner kronor (2 052).
Rörelseresultatet blev 1 miljoner kronor (36), med en rörelsemarginal på 0,0 procent (1,8).
Resultatet före skatt var 0 miljoner kronor (38).
Resultatet efter skatt blev -10 miljoner kronor (55).
Resultat per aktie hamnade på -0,35 kronor (1,95).
Orderingången landade på 1 303 miljoner kronor (1 837), en minskning med 29,1 procent mot föregående år.
Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -441 miljoner kronor (-5).
Likvida medel var på 549 miljoner kronor (624) per den 31 mars.

Doxa lade den 25 april ett uppköpsbud på samtliga aktier i Serneke. Erbjudandet innebär att en B-aktie i Serneke ger sex aktier i Doxa. Erbjudandet värderar per 25 april varje B-aktie i Serneke till 35,94 kronor och erbjudandets totala värde uppgår till 1 020 miljoner kronor. Styrelsen rekommenderar enhälligt aktieägarna i Serneke att acceptera Doxas offentliga uppköpserbjudande.

Vd Michael Berglin:
– I ett kvartal som är säsongsbetonat med normalt lägre aktivitet och i ett svårt konjunkturläge, redovisar koncernen högre omsättning och ett rörelseresultat på den positiva sidan, om än knappt. Under det andra halvåret 2022 tog vi en rad nödvändiga engångskostnader i form av bland annat effektiviseringskostnader och reserver för tvister, vilket fick effekter på vårt resultat. I inledningen av 2023 kan vi vända tillbaka till en mer normal verksamhet i vår entreprenadrörelse.
– Orderingången för första kvartalet 2023 är något lägre än samma period föregående år och färgas av den allmänna nedgången inom bostadssektorn. Vi har dock sedan ett antal kvartal styrt över vår produktmix till en växande andel samhällsfastigheter och offentliga beställare. Därtill bedriver vi en rad entreprenadprojekt i samverkansformens tidiga faser där ett flertal av dessa övergår i order och byggstart under året.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Kreditanalytikern: "Rekonstruktionshotet är inte överspelat för SBB"

Ekonomi/Finansiering På nytt står SBB:s ekonomi i fokus när likviditeten framåt ifrågasätts, denna gång av kredithuset Fitch. Fastighetssverige vände sig till Louis Landeman, chef för kreditanalys på Danske Bank, för hans åsikter om hur bolaget hanterat krisen så här långt och vilka utmaningar de har framåt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige