Image
Tomas Carlsson.
Tomas Carlsson. Bild: Joakim Kröger/NCC

NCC ökar omsättning men minskar vinsten

Bolag NCC ökade omsättningen men minskade orderingången och vinsten i det fjärde kvartalet. Utdelningen föreslås bli oförändrad.
Publicerad den 31 Januari 2023

Perioden januari – december 2022:
Orderingången uppgick till 53 285 (55 786) MSEK
Nettoomsättningen uppgick till 54 198 (53 414) MSEK
Rörelseresultatet uppgick till 1 358 (1 825) MSEK
Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 299 (1 765) MSEK
Resultat efter skatt uppgick till 1 069 (1 508) MSEK
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 10,29 (14,02) SEK

Fjärde kvartalet 2022:
Omsättningen steg 0,1 procent till 16 018 miljoner kronor (15 998).
Rörelseresultatet blev 544 miljoner kronor (605), med en rörelsemarginal på 3,4 procent (3,8).
Resultatet före skatt var 520 miljoner kronor (577).
Resultatet efter skatt blev 407 miljoner kronor (538). Resultat per aktie hamnade på 4,13 kronor (5,00).

Orderingången landade på 12 280 miljoner kronor (16 059), en minskning med 23,5 procent mot föregående år. Orderingången i kvartalet var lägre än föregående år främst i Building Nordics där flera stora projekt orderregistrerades motsvarande period föregående år, i samtliga länder.

Orderingången i Building Sweden var något lägre än i jämförelseperioden och i Infrastructure och Industry var den något högre, skriver NCC.
I utdelning föreslås 6,00 kronor per aktie (6,00).

– 2022 har varit mer utmanande än väntat, men vi står trots det väl rustade för framtiden med en bra orderstock, god efterfrågan i många segment, många stabila verksamheter och stark finansiell ställning, säger Tomas Carlsson, vd för NCC.
– Fastighetsmarknaden är påverkad av det rådande ekonomiska läget vilket gör att det finns osäkerhet inför 2023. Vi kommer att söka möjligheter till nya projekt men samtidigt ställa höga krav för att starta dem och vi kommer att sälja projekt först när vi upplever att marknadsnivån är acceptabel, uppger han.
– Det är otvetydigt så att osäkerheten inför den ekonomiska utvecklingen de kommande åren är stor och påverkas av många komplexa faktorer. Vi är medvetna om detta. På kort sikt påverkas fastighetsmarknaden och projekt inom bostäder och kontor mest. Samtidigt finns det en stor och god marknad för infrastrukturprojekt, samhällsbyggnader, investeringar i tillväxtzoner och i grön omställning.
– Vårt mål för vinst per aktie kvarstår, men är naturligtvis beroende av, bland annat, utvecklingen på fastighetsmarknaden, skriver han.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Fortfarande inget beslut om Scandinavium

Bygg/Arkitektur Inte heller den här gången kom det ett beslut från kommunstyrelsen i Göteborg om arenans öde. Det rödgröna styrets ansvarige för idrottsfrågor, kommunstyrelsens ledamot Daniel Bernmar (V), säger till Fastighetssverige att förhandlingarna om vilket alternativ man föredrar fortfarande pågår.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige