Image
Tomas Carlsson, vd för NCC.
Tomas Carlsson, vd för NCC. Bild: NCC

NCC: Förbättrat resultat och starkt kassaflöde

Bolag – NCC avslutar 2019 med ett förbättrat resultat och ett starkt kassaflöde, menar vd och koncernchef Tomas Carlsson.
Publicerad den 30 Januari 2020

NCC redovisar ett rörelseresultat på 670 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2019, vilket kan jämföras med 256 miljoner kronor under samma period året innan. Och trots att rörelseresultatet kom in under under analytikernas prognos (781 miljoner kronor) fokuserar vd och koncernchef Tomas Carlsson på att man faktiskt förbättrar resultatet.

"Kassaflödet är starkt i det fjärde kvartalet drivet såväl av fastighetsförsäljningar som av kassaflöde från den löpande verksamheten. Rörelseresultatet inom affärsområde Infrastructure fortsätter att förbättras. Vi fortsätter att vara noga med att endast delta i upphandlingar där riskprofil och lönsamhet är gynnsam", skriver Carlsson bland annat i vd-ordet och fortsätter:

"Affärsområdet Building Sweden ligger lönsamhetsmässigt på samma nivå som tidigare år och som tredje kvartalet. Resultatet är stabilt men påverkat av att arbetet med att vända lönsamheten fortfarande pågår intensivt i vissa enheter".

Helårets rörelseresultat ökade med 36 procent, justerat för de omvärderingar och omstruktureringar på totalt 1 717 miljoner kronor som påverkade tredje och fjärde kvartalen 2018 negativt. Styrelsen föreslår en utdelning för 2019 på 5,00 (4,00) kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen.

Fjärde kvartalet 2019
• Orderingången minskade till 13 708 (17 750) MSEK
• Nettoomsättningen ökade till 18 239 (17 832) MSEK
• Rörelseresultatet ökade till 670 (256) MSEK
• Resultat efter finansiella poster ökade till 639 (229) MSEK
• Resultat efter skatt ökade till 408 (160) MSEK
• Resultat per aktie efter utspädning 3,91 (1,47) SEK

Helåret 2019
• Orderingången minskade till 58 048 (61 842) MSEK
• Nettoomsättningen ökade till 58 234 (57 346) MSEK
• Rörelseresultatet ökade till 1 296 (-764) MSEK
• Resultat efter finansiella poster ökade till 1 184 (-849) MSEK
• Resultat efter skatt ökade till 875 (-750) MSEK
• Resultat per aktie efter utspädning 8,09 (-7,00) SEK

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Analytiker: SBB står inte och faller med Ilija Batljan

Bolag Arctic Securities analytiker Anna-Karin Hempel resonerar kring vad som sker i företaget, vad som är viktigt att titta på framöver och var osäkerheten är som störst. Hon ger också för Fastighetssverige ett konkret råd hur man ska göra med aktien.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY