Image
Fredrik Lidjan.
Fredrik Lidjan. Bild: Magnolia Bostad

Magnolia: Stark försäljning under Q2

Bolag Magnolia Bostad sålde över 2 000 bostäder under Q2. Rörelseresultatet uppgick till 348 miljoner kronor (67).
Publicerad den 7 Juli 2020

Q2-siffrorna:
• Nettoomsättningen uppgick till 1 058 mkr (243).
• Rörelseresultatet uppgick till 348 mkr (67), varav -25 mkr (4) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.
• Periodens resultat före skatt uppgick till 308 mkr (22) och resultat efter skatt uppgick till 324 mkr (33).
• Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andel uppgick till 7,92 kr (0,74).

Vd Fredrik Lidjan:
– Aktiviteten var fortsatt hög hos Magnolia Bostad under årets andra kvartal, 2 062 bostäder såldes, vilket ger 3 246 sålda bostäder för det första halvåret. Vår byggrättsportfölj stärktes genom förvärv och uppgår nu till 19 011 byggrätter. Under kvartalet anpassade vi vårt arbetssätt för minskad smittspridning av covid-19, vilket inte nämnvärt påverkade vare sig arbetstakten eller resultatet för vår verksamhet.

– Vi anpassade under kvartalet vårt arbetssätt efter rådande situation med covid-19. Till en början arbetade många av våra medarbetare från sina hem. Under senare delen av kvartalet återgick vi till arbete på kontoret men med fortsatt många digitala möten och digitala visningar.

– Anpassningen har fungerat mycket bra och har sammanfattningsvis inte påverkat vår verksamhet nämnvärt. För Magnolia Bostad blev årets andra kvartal ett händelserikt kvartal vilket ger oss ett bra första halvår. Vi redovisar för årets andra kvartal ett rörelseresultat på 348 miljoner kronor och för första halvåret 437 miljoner kronor.

– Vår försäljning var stark under det andra kvartalet och uppgick till 2 062 bostäder. För att nämna de större försäljningarna under kvartalet sålde vi 897 hyresrättsbostäder i Karlstad till Trenum och till Heimstaden Bostad sålde vi 380 bostäder i Sundbyberg, 360 bostäder i Sundsvall och 300 boenden i Skellefteå. Vi har nu sedan vi tecknade ramavtal med Heimstaden sålt dem nästan 2 400 bostäder till ett samlat värde vid färdigställande om knappt fem miljarder kronor.

– Utöver detta sålde vi även en samhällsfastighet till SBB. Fastigheten har långa hyresavtal med Borlänge kommun och samlar kommunal verksamhet under ett tak. Den omfattar ett särskilt boende för äldre, trygghetsbostäder, lokaler för dagverksamhet, kontor för hemtjänst och en förskola. Vi sålde även projektet Björnbäret som vi utvecklat för egen förvaltning. Vår strategi inkluderar att bygga värde i egen bok och därmed skapa substansvärde och löpande kassaflöden. Vi kommer dock hela tiden göra affärsmässiga avväganden som kan leda till att vissa av våra projekt för egen förvaltning kan komma att säljas. Projektet Björnbäret är en hyresrättsfastighet med cirka 230 bostäder som ligger i Kalmar.

– Samtidigt som vi under kvartalet har haft en stark försäljning så har vi även varit framgångsrika med nya förvärv. Vi förvärvade runt 1 630 nya byggrätter vilket gör att vi behåller nivån runt 19 000 byggrätter i vår byggrättsportfölj. Nyförvärv under kvartalet skedde främst i Karlstad, Sollentuna, Sundbyberg, Ystad och Örebro. Andra kvartalet blev dessutom ytterligare ett kvartal med ett stort antal färdigställda bostäder, 953 stycken. Trots en hög färdigställandegrad ökade vi antalet bostäder under produktion till 8 863, vilket beror på det stora antalet sålda bostäder under kvartalet.

– Vi har under kvartalet byggt upp en egen arkitektavdelning, initialt omfattande tre personer. Syftet är att ytterligare höja nivån på våra projekt och att lyfta mjukare värden som inte låter sig mätas i siffror. Fokus ligger på att skapa goda och trygga boendemiljöer och att välja material och byggsystem ur ett hållbarhetsperspektiv. Våra interna arkitekter kommer dels att utveckla egna projekt, dels att tillsammans med våra affärsutvecklare och projektutvecklare samarbeta med våra anlitade arkitektkontor.

– Genomförbarhet och takten i vårt arbete ökar genom lokal närvaro därför har vi under kvartalet etablerat ytterligare ett regionkontor, Region Norr med kontor i Umeå. Det blir vårt femte regionkontor viket gör att vi nu har en god närvaro i hela Sverige.

– Vi återlöste under slutet av april resterande belopp på 350 miljoner kronor av vår företagsobligation om 450 miljoner kronor med förfall 28 april 2020. Vi går mot en välavvägd balans mellan obligationer och projektfinansiering. I och med att vi kopplar vår finansiering till enskilda projekt i en större utsträckning uppnår vi en bättre matchning mellan inflöde och utflöde, en jämnare förfallostruktur och lägre finansieringskostnader.

– Vi har ett starkt första halvår bakom oss med försäljningar, förvärv och färdigställda bostäder och vi har mycket på gång. För att nämna några större projekt så är detaljplanearbeten i full gång för våra stora samhällsutvecklingsprojekt; Södra Häggviks gårdar i Sollentuna och Vårby Udde i Huddinge, tillsammans över 3 000 bostäder och dessutom skolor, äldreboenden och hotell. Jag är stolt över var Magnolia Bostad befinner sig idag. Vår organisation har hög kompetens, vi har en stark byggrättsportfölj och etablerade samarbeten med våra partners och kunder. Vi har ett högt tempo och en intensiv höst framför oss. Efter det blir det dags för mig, senast i december, att lämna över stafettpinnen till Johan Tengelin som kommer att efterträda mig och ta bolaget vidare i dess nästa utvecklingsfas.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Senast från Fastighetssverige Plus

Fastighetslån i topp bland de svenska räntefonderna

Bolag Morningstars lista publicerad – ny fastighetsfonde i topp. Vd:n tror på kraftigt ökat inflöde framöver.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY