Image
Andreas Morfiadakis.
Andreas Morfiadakis. Bild: Klarabo

Klarabo sätter nya mål och ny strategi inför börsnotering

Bolag Styrelsen i Klarabo har fastställt nya mål och en uppdaterad strategi med fokus på tillväxt och värdeskapande åtgärder. De nya målen ska ses i ljuset av den börsnotering som planeras ske i slutet av 2021 eller i början av 2022.
Publicerad den 19 Februari 2021

Klarabos strategi är att satsa på nyproduktion, förvärv och värdeskapande förvaltning av bostadsfastigheter i kommuner i tillväxtregioner.

Nyproduktion avser hållbara och miljöcertifierade, kvalitativa, funktionella, kostnads- och yteffektiva bostäder genom egenutvecklade och industriellt producerade Klarabo-hus. Förvärv ska ske av bostadsfastigheter, företrädesvis med renoveringspotential samt markområden och byggrätter för nyproduktion av bostäder för långsiktigt ägande. Värdeskapande åtgärder avser befintliga förvaltningsfastigheter, såväl intäktshöjande som kostnadssänkande.

Till de operationella målen hör att vid utgången av 2025 ska KlaraBo äga och förvalta minst en halv miljon kvadratmeter bostäder i Sverige. Under perioden 2021-2023 ska Klarabo byggstarta minst 200 bostäder och därefter är det långsiktiga målet att byggstarta minst 500 bostäder per år. Bostäderna ska vara egenutvecklade och miljöcertifierade.

Finansiella mål
• Över en konjunkturcykel uppnå genomsnittlig årlig tillväxt i långsiktigt substansvärde per aktie om minst 15 procent inklusive eventuella värdeöverföringar.
• Över en konjunkturcykel uppnå genomsnittlig årlig tillväxt i förvaltningsresultat per aktie om minst 12 procent.

Långsiktigt ska Klarabo varje räkenskapsår dela ut 50 procent av beskattat förvaltningsresultat. Dock kommer Klarabo de närmaste åren att prioritera tillväxt genom nyproduktion, investeringar i befintligt bestånd och förvärv, varför utdelningar kan komma att utebli.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Ett år av saknad – så förvaltar Utopia arvet efter Emma Jonsteg

Bolag Den 29:e februari 2020 somnade Emma Jonsteg in efter en längre tids kamp mot cancer. Hon lämnade ett stort tomrum efter sig i arkitekt-Sverige men hennes ande lever fortsatt vidare hos Utopia. Mattias Litström, kreativt ansvarig och medgrundare av Utopia Arkitekter, berättar om sin vän och kollega, sorgen efter hennes bortgång och om arbetet med att förvalta arvet efter henne. – Emma är en ytterst levande figur även fast hon är borta, säger han.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY