Image
Johan Skoglund.
Johan Skoglund. Bild: JM

JM: Minskat antalet sålda bostäder men ökat resultat

Bolag JM minskade antalet sålda bostäder under H2 men ökade resultatet efter skatt.
Publicerad den 14 Juli 2020

Resultat januari-juni 2020:
# Intäkterna uppgick till 7 476 mkr (7 613) och intäkterna exklusive JM Entreprenad Region Hus, under avveckling, uppgick till 7 403 mkr (7 517).
# Rörelseresultatet uppgick till 840 mkr (819)*. Rörelsemarginalen uppgick till 11,2 procent (10,8). Rörelseresultatet exklusive JM Entreprenad Region Hus minskade till 860 mkr (1 020) och rörelsemarginalen till 11,6 procent (13,6).
# Resultatet före skatt uppgick till 802 mkr (779).
# Resultat efter skatt uppgick till 630 mkr (614).
# Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 22,6 procent (19,8).
# Resultatet per aktie under första halvåret uppgick till 9,20 kronor (8,80).
# Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 592 mkr (371).
# Antal sålda bostäder minskade till 1 447 (1 548) och produktionsstarterna uppgick till 1 368 (1 365).

*Resultatet inkluderade engångskostnaden för avveckling av husverksamheten (Region Hus) inom JM Entreprenad om –180 mkr redovisad under det första kvartalet 2019.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

"Det har blivit en generell prispress på marknaden"

Bolag Adapteo bygger, hyr ut och säljer anpassningsbara byggnader för skola, förskola, kontor, vård och hälsa. Företagets vd Philip Isell Lind af Hageby beskriver för Fastighetssverige hur de hanterar problemen kopplade till corona, konkurrensläget på marknaden och hur de arbetar med kostnadsanpassningar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY