Image

Höjvall besviken i sin första rapport

Bolag Amastens Q3-rapport är den första med Jan-Erik Höjvall som vd. Höjvall skriver i vd-ordet att det försämrade förvaltningsresultatet är en besvikelse. Substansvärdet fortsätter uppåt.
Publicerad den 10 November 2017
Jan-Erik Höjvall. Bild: Rikshem
Jan-Erik Höjvall.

Q3-siffrorna:
• Hyresintäkterna ökade till 70,8 mkr (61,0).
• Driftsöverskottet ökade till 37,0 mkr (35,2).
• Förvaltningsresultatet uppgick till 1,6 mkr (11,9). Resultatet förklaras med engångskostnader om 9 mkr
• Periodens resultat uppgick till 6,4 mkr (50,6), vilket motsvarar 0,02 kr (0,31) per stamaktie.
• Substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie ökade till 5,3 kr (4,5 kr), en ökning med 17,8 procent jämfört med tredje kvartalet i fjol.

Jan-Erik Höjvall skriver i vd-ordet:
- Jag tillträdde som VD i Amasten den 15 september. För att ta Amasten till nästa steg och se till att bolaget utvecklas till ett större och lönsammare bolag har jag under min första period vidtagit ett flertal åtgärder.

- Den första uppgiften har varit att analysera fastighetsbeståndets sammansättning. Min uppfattning är att fastighetsbeståndet i stort är av bra kvalitet och det finns utvecklingspotential. Vi har dock valt att lämna Härnösand och avyttrat samtliga fastigheter i staden. Beståndet avyttrades till det lokala bolaget Westerlind Bostäder AB som är en av Härnösands större fastighetsägare. Det underliggande fastighetsvärdet om 235 mkr överensstämmer med senaste värdering. Westerlinds är en lokal och långsiktig aktör som arbetar med att utveckla Härnösand tillsammans
med kommunen.

- Amasten kommer dock fortsätta vara aktiva i Sundsvallsregionen och Bolaget förvärvade tio bostadsfastigheter av KOFA AB i Sundsvall för 130 mkr, där
en del av köpeskillingen, 19,7 mkr, erlades genom nyemitterade stamaktier till en teckningskurs om 4 kr/aktie.

- Affären är bra ur flera aspekter och ligger i linje med Amastens ambition att utöka beståndet i större tillväxtorter. Säljaren visade en tilltro till Amasten genom att teckna
aktier i bolaget. Vi får en bra förvaltningsenhet tillsammans med vårt bestånd i Timrå.

- Vi kommer att fortsätta vårt analysarbete och kommer att genomföra fler fastighetsaffärer. Den andra uppgiften var att skapa ett nytt lag. Jag har förstärkt laget med några nya medarbetare som tillför kompetens och erfarenhet. Tillsammans med duktiga befintliga medarbetare kommer vi att skapa det nya Amasten.

- Den tredje uppgiften är att se var vi kan utveckla det befintliga fastighetsbeståndet. Det finns lokaler som kan hyras ut och andra som kan konverteras till nya moderna
bostäder. Dessa projekt får vi beskriva när vi kommit längre fram i processen.

- Tredje kvartalet är en besvikelse med hänsyn till förvaltningsresultatet på 1,5 mkr. Det svaga resultatet förklaras till en del av engångskostnader om 9 mkr. Vi ska kunna förbättra resultatet genom att arbeta mer effektivt.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Här är brittiska investerarens nordiska planer

Bolag ICG gick in i Finland i slutet av 2021 genom förvärvet av Thermo Fishers finska huvudkontor och FoU-anläggning från Niam. Chad Brown, vd på ICG, berättar för Fastighetssverige om förvärvet, ICG:s syn på de nordiska marknaderna och om deras tillväxtplaner i Norden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY