Image
Erik Selin.
Erik Selin. Bild: Balder

Högre förvaltningsresultat och positiva värdeförändringar för Balder

Bolag Balders förvaltningsresultat ökade med fyra procent per aktie under perioden januari-juni, samtidigt steg substansvärdet till 354,98, en ökning med 6,63 kronor från Q1.
Publicerad den 16 Juli 2020

Januari-juni 2020:
# Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 993 Mkr (1 911), vilket motsvarar en ökning per aktie med 4 % till 11,07 kr (10,61)
# Långsiktigt substansvärde uppgick till 354,98 kr per aktie (297,32)
# Hyresintäkterna uppgick till 4 049 Mkr (3 663)
# Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 874 Mkr (2 621) motsvarande 10,41 kr per aktie (14,56)

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 2 347 Mkr (2 159). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 4 % och uppgick till 1 993 Mkr (1 911), vilket motsvarar 11,07 kr per aktie (10,61). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 287 Mkr (401).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 195 Mkr (2 966). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 874 Mkr (2 621), motsvarande 10,41 kr per aktie (14,56). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 587 Mkr (1 603), värdeförändringar avseende exploateringsfastigheter med 59 Mkr (-), värdeförändringar avseende räntederivat med -221 Mkr (-287) samt resultat från andelar i intressebolag om 257 Mkr (462).

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Akelius vd: Det är svårt att ge prognoser

Bolag Framtiden är mer osäker än vanligt och Akelius har intagit en försiktig inställning till nya investeringar för att upprätthålla ett stabilt finansiellt läge. Företagets vd Ralf Spann berättar för Fastighetssverige hur länge han tror den här osäkerheten håller i sig, hur transaktionsmarknaden ser ut och skillnaden mellan olika geografier.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY