Image
Michael Moschewitz.
Michael Moschewitz. Bild: Genova.

Genova förvärvar fastigheter för 97 miljoner kronor

Transaktioner Genova har avtalat om förvärv av fastigheterna Kvarngärdet 63:2-4 i Uppsala till ett underliggande fastighetsvärde om 97 miljoner kronor (19 923 kronor/kvadratmeter).
Publicerad den 22 Juni 2021

Fastigheterna är idag uthyrda till cirka 75 procent där de största hyresgästerna är Uppsala Studentkår och Uppsala Kommun. Årliga hyresintäkter uppgår till cirka 6,9 miljoner kronor med ett förväntat initialt driftnetto om drygt 4,8 miljoner kronor. Den totala uthyrbara ytan uppgår till cirka 4 900 kvadratmeter med en sammanlagd markyta om närmare 9 200 kvadratmeter. Tillträde är planerat till den 1 september 2021. Förvärvet kommer finansieras med en kombination av lån och egna medel.

Fastigheterna Kvarngärdet 63:2-4 utgör den sista delen av Kapellgärdets utvecklingsområde, en ny stadsdel cirka en kilometer norr om centrala Uppsala. Genova bedömer att framtida bostadsbyggrätter kan komma att uppgå till närmare 23 000 kvadratmeter ljus BTA.
– Genova fortsätter att växa på huvudmarknaderna Uppsala och Stockholmsregionen med detta förvärv och det nyligen genomförda förvärvet i Täby. Det är fastigheter med potential för framtida bostadsutveckling, strategiskt belägna i attraktiva tillväxtkommuner. Vi stärker därmed projektportföljen ytterligare i Uppsala och Täby där vi äger flera fastigheter sedan tidigare. Förvärven ligger helt i linje med vår affärsidé om att kombinera stabila kassaflöden med projektutveckling för egen långsiktig förvaltning, kommenterar Michael Moschewitz, vd för Genova.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Arkitekten som blev bostadsentreprenör

Bostäder Milad Barosen är arkitekten som blev bostadsentreprenör. Som vd och medgrundare till co-livingaktören Allihoop vill han bidra till en mer flexibel bostadsmarknad. För Fastighetssverige berättar han om frustrationen över den trasiga bostadspolitiken och hur hans bakgrund i Iran tagit honom dit han är idag.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY