Image
Anders Nissen, vd för Pandox.
Anders Nissen, vd för Pandox. Bild: Pandox

Fortsatt lönsam tillväxt för Pandox

Bolag Pandox ökar driftnettot med elva procent.
Publicerad den 26 April 2019

Q1-siffrorna:
• Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 685 (621) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 1,3 procent justerat för valutakurseffekter
• Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 583 (528) MSEK, 568 MSEK exklusive effekter av IFRS 16. Ökningen för jämförbara enheter var 1,3 procent justerat för valutakurseffekter
• Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 95 (66) MSEK, 90 MSEK exklusive effekter av IFRS 16. Ökningen för jämförbara enheter var 17,1 procent justerat för valutakurseffekter
• Kalendereffekter uppskattas ha påverkat intäktstillväxten positivt med 2-3 procent i jämförbar portfölj
• EBITDA uppgick till 634 (560) MSEK, 615 MSEK exklusive effekter av IFRS 16
• Cash earnings uppgick till 362 (336) MSEK
• Cash earnings per aktie uppgick till 2,16 (2,00) SEK
• Periodens resultat uppgick till 407 (452) MSEK
• Resultat per aktie uppgick till 2,43 (2,69) SEK

– För det första kvartalet 2019 redovisade Pandox en tillväxt i totalt driftnetto på 11 procent och en tillväxt i substansvärde, mätt i årstakt, på 15 procent. Drivkrafterna bakom tillväxten var kompletterande förvärv, en fortsatt god utveckling i Bryssel, positiva valutakurseffekter samt en positiv kalendereffekt hänförlig till påskens infallande.

– För jämförbara enheter ökade totala intäkter och totaltdriftnetto med 3,8 respektive 3,2 procent, justerat för valutakurseffekter. En kalendereffekt hänförlig till påskens infallande uppskattas ha påverkat tillväxten positivt med 2-3 procent i jämförbar portfölj i första kvartalet. Effekten förväntas neutraliseras i det andra kvartalet.

– I Fastighetsförvaltning ökade hyresintäkter och driftnetto för jämförbara enheter med 1,3 procent vardera, justerat för valutakurseffekter. I likhet med det fjärde kvartalet 2018 begränsades tillväxten av renoveringseffekter i egen portfölj. Däröver påverkade utmanande jämförelsetal på vissa nyckelmarknader negativt.

– Underliggande efterfrågan var genomgående positiv i det första kvartalet, men utbudsökningar ledde till negativ RevPAR-tillväxt i London Heathrow Airport och vissa regionala hotellmarknader i Tyskland som till exempel Frankfurt.

– I Köpenhamn och Oslo motverkades effekterna av ett ökat hotellutbud i huvudsak av en kombination av god efterfrågan och en positiv påskeffekt. För jämförbara enheter växte Pandox hyresportfölj i Storbritannien med närmare 2 procent, justerat för valutakurseffekter. Exklusive London Heathrow, var tillväxten nästan 4 procent.

– I Operatörsverksamhet ökade intäkter och driftnetto för jämförbara enheter, med 7,5 respektive 17,1 procent, justerat för valutakurseffekter. Tillväxten förklarades fortsatt av en positiv utveckling för hotellen i Bryssel med god efterfrågan, produktivitet och lönsamhet. Även i Montreal och Berlin var utvecklingen positiv. Vid utgången av det första kvartalet uppgick beslutade, påbörjade och framtida investeringar i befintlig portfölj till cirka 1130 MSEK, varav huvuddelen avsåg intäktsdrivande insatser och utvecklingsprojekt.

– Pandox hotellfastighetsportfölj erbjuder idag större möjligheter än någonsin tidigare till tillväxtdrivande investeringar. Skälet är att portföljen är större, omfattar fler destinationer och har en mer diversifierad efterfrågan än tidigare. Med fler större städer i portföljen och efterfrågan från fler segment, så ökar utrymmet för olika typer av investeringar. Det handlar inte längre bara om att förädla befintliga ytor, utan också om att bygga om och bygga till och skapa nya hotellkoncept för framtidens hotellgäster. Exempel på intressanta pågående projekt i Fastighetsförvaltning är Park Hotel Amsterdam, NH Vienna Airportoch Radisson Blu Basel. Vi är övertygade om att hotellen kommer att väsentligt stärka sina marknadspositioner när de återintroduceras i marknaden och bidra till Pandox fortsatta tillväxt.

– I Operatörsverksamhet är DoubleTree by Hilton Montreal ett aktuellt exempel på en ompositionering där vi förväntar oss god tillväxt på sikt. Pandox bedömning är fortsatt att hotellkonjunkturen har potential att växa men att den är i en mognadsfas med avtagande tillväxt. I vissa delmarknader sätter ny hotellkapacitet tryck på RevPAR på kort till medellång sikt. Givet en positiv ekonomisk tillväxt, Pandox väldiversifierade portfölj med en balanserad efterfrågan samt med bidrag från de förvärv som Pandox genomförde 2018, finns förutsättningar för viss tillväxt 2019.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Colliers-toppen: Då vänder fastighetsmarknaden

Bolag Transaktionsmarknaden i Norden är den svagaste på ett decennium och någon särskilt stor ljusning väntar sig inte Colliers under det avslutande kvartalet, även om de väntar sig att det blir det starkaste på året och att ungefär tio miljarder euro ska omsättas fram till årsskiftet. För Fastighetsmarknaden som helhet dröjer det innan återhämtningen är här, först ska börsen och sedan obligationsmarknaden rätta till sig, det berättade Colliers nordiska vd Bård Bjølgerud under bolagets senaste Nordic Outlook-presentation.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige