Image
Fredrik Lidjan lämnade vd-tjänsten på Magnolia Bostad den 1 december.
Fredrik Lidjan lämnade vd-tjänsten på Magnolia Bostad den 1 december. Bild: Magnolia Bostad

Förkortad saminvesteringsperiod för Magnolia Bostad och Fredrik Lidjan AB

Bolag Styrelsen i Magnolia Bostad har fattat beslut om ett tilläggsavtal till gällande aktieägaravtal mellan Magnolia Bostads dotterbolag Magnolia Utveckling och den förre vd:n Fredrik Lidjans bolag. Genom tilläggsavtalet har parterna kommit överens om att aktieägaravtalets saminvesteringsperiod som i dag gäller till 31 december 2022 kommer att upphöra 31 december 2021.
Publicerad den 28 December 2020

Aktieägaravtalet som reglerar den minoritetsägarstruktur som gäller med Fredrik Lidjan AB godkändes på extra bolagsstämma den 13 oktober 2017. Innebörden av aktieägaravtalet och minoritetsägarstrukturen är att bolaget allokerar samtliga projekt i koncernen (med undantag från hotellprojekt) till den gemensamt ägda strukturen samt att Fredrik Lidjan AB saminvesterar i projekten med en ägarandel om åtta procent. Minoritetsägarstrukturen från 2017 ersatte ett tidigare aktieägaravtal som gällt mellan 2015 och 2017 och utförlig information om nämnda minoritetsägarstrukturer framgår av Magnolia Bostads årsredovisning för 2019.

Tillägget till aktieägaravtalet reglerar enbart en förkortad saminvesteringsperiod, i övrigt gäller aktieägaravtalets villkor oförändrat. Efter första januari 2022 sker ingen ytterligare allokering av projekt.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så kan det nya megabolaget styras framöver

Bolag En sammanslagning av Kungsleden och Castellum skulle skapa Nordens största noterade kommersiella fastighetsbolag med en fastighetsportfölj värd hela 157 miljarder kronor. Fastighetssverige berättar mer om hur det potentiella megabolaget kan komma att styras.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY