Image
Stefan Dahlbo.
Stefan Dahlbo. Bild: Fabege.

Fabege ökade förvaltningsresultatet i Q3

Bolag Fabege redovisar ökade hyresintäkter och högre förvaltningsresultat i det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år.
Publicerad den 20 Oktober 2021

Hyresintäkterna uppgick till 721 miljoner kronor (696), en ökning med 3,6 procent mot föregående år. Ökningen är hänförlig till förvärv och inflyttningar i projekt-fastigheter, i befintligt bestånd ökade hyresintäkterna med runt 1 procent.

Driftnettot uppgick till 569 miljoner kronor (538), en ökning med 5,8 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 404 miljoner kronor (376), en ökning med 7,4 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 1 410 miljoner kronor (743). Värdeförändringar av fastigheter bidrog positivt med 881 miljoner kronor (391), medan värdeförändringar av räntederivat ökade till 124 miljoner kronor (-24).

Resultatet efter skatt blev 1 096 miljoner kronor (574), en ökning med 90,9 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 164 kronor (153).

Under kvartalet sjönk avkastningskravet ytterligare och samtidigt upplevde Fabege ingen prispress nedåt i sina ny uthyrningar. Vidare har transaktionsmarknaden varit stark hittills i år.
– Transaktionsmarknaden har fortsatt varit stark under 2021 med rekordmånga affärer, även om det främst är inom bostäder och logistik. Det har dock gjorts några transaktioner på väldigt bra nivåer avseende kontor i våra områden. Marknadsanalytiker tror, liksom jag, på en fortsatt stark marknad för kontorsfastigheter i attraktiva lägen, kommenterar vd Stefan Dahlbo.

– Pandemin har haft en negativ effekt på uthyrningsgraden, men en betydande del av redovisad vakans avser pågående hyresgästanpassningar för tecknade men ej inflyttade ytor, skriver Stefan Dahlbo och pekar på att Skatteverkets utflytt från en av bolagets fastigheter som tidigare kommunicerats ger en stor vakans.

Nettouthyrningen steg och var under kvartalet 74 miljoner kronor, vilket ger en nettouthyrning på 130 miljoner kronor för niomånadersperioden januari till september. Borträknat de stora uthyrningarna till Convendum och Alfa Laval uppgick nettouthyrningen till 20 miljoner kronor.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Lista: Största försäljningarna i offentlig sektor

Lista Under nuvarande mandatperiod har offentlig sektor sålt fastigheter för cirka 48 miljarder kronor, vilket motsvarar drygt fem procent av den totala transaktionsvolymen. Här presenterar Fastighetssverige en lista på de 15 största affärerna som gjorts under 2021 och hittills under 2022.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige