Image
Kestutis Sasnauskas, vd för Eastnine.
Kestutis Sasnauskas, vd för Eastnine. Bild: Eastnine

Eastnine ökar förvaltningsresultatet med 83 procent

Bolag Eastnine ökade hyresintäkterna med 48 procent och förvaltningsresultatet med 83 procent under H1, samtidigt minskade resultatet jämfört med samma period föregående år.
Publicerad den 17 Juli 2020

Januari-juni 2020
# Hyresintäkterna ökade med 48 procent till 8 942 TEUR (6 046). Ökningen beror främst på ett större fastighetsbestånd, men även högre uthyrningsgrad och högre hyresnivå. I en jämförbar portfölj ökade hyresintäkterna med 7 procent.
# Driftnettot ökade med 49 procent till 8 031 TEUR (5 401).
# Förvaltningsresultatet ökade med 83 procent till 4 432 TEUR (2 420).
# Orealiserade värdeförändringar uppgick till -15 755 TEUR (7 305) under perioden. Värdeförändringen var negativ under det första kvartalet, men positiv under det andra. Av periodens förändring hänförs 2 584 TEUR (3 483) till fastigheter, -17 678 TEUR (5 219) till investeringar och -661 TEUR (-1 396) till derivat.
# Periodens resultat uppgick till -12 513 TEUR (10 621), motsvarande -0,59 EUR per aktie (0,50).
# Genomsnittlig hyresnivå ökade till 14,9 EUR per kvm och månad (14,7) och uthyrningsgraden till 96,1 procent (92,7).
# Nettouthyrningen uppgick till -899 TEUR. Genomsnittlig hyresnivå på nytecknade avtal uppgick till 16,4 EUR per kvm och månad och omförhandlade avtal till 15,0 EUR.

Viktiga händelser under kvartalet
# Orealiserade värdeförändringar uppgick till 8 501 TEUR (3 503) under andra kvartalet, varav 5 322 TEUR (3 483) hänförs till fastigheter, 3 605 TEUR (760) till investeringar och -426 TEUR (-740) till derivat.
# Förvärvet av fastigheten S7-3 i Vilnius slutfördes i juni. Fastigheten inrymmer cirka 14 500 kvm och förvärvspriset var 42,4 MEUR.

Vd:n Kestutis Sasnauskas kommenterar:
– När vi summerar första halvåret kan vi konstatera att vår fastighetsverksamhet utvecklades stabilt och att vi levererar ett starkt resultat, trots stora utmaningar under pandemin. Hyresintäkterna växte med 48 procent jämfört med samma period förra året och förvaltningsresultatet ökade nästan med det dubbla, 83 procent. Det är tydligt att vår ambition att växa fastighetsportföljen har gett ge positiv skjuts åt förvaltningsresultatet.
– Hyresintäkterna i jämförbart bestånd växte med 8 procent under kvartalet och 7 procent under första halvåret. Detta är ett resultat av gediget uthyrningsarbete under 2019. Uthyrningsgraden ökade något ytterligare till drygt 96 procent och nya uthyrningar sker på högre hyresnivåer. I slutet av andra kvartalet ser vi också en ökning i antalet förfrågningar från lokalhyresgäster. Även om vi har några kända avflyttar under andra halvåret 2020, så känns läget klart mer stabilt och hoppfullt än vad vi hade befarat i början av pandemin. Dess ekonomiska effekter på Eastnine har hittills varit begränsade med rabatter om cirka 125 TEUR under perioden, motsvarande 0,6 procent av årshyran.
– Melon Fashion Group (MFG), som har drabbats hårt av pandemin med samtliga butiker stängda under april och större delen av maj, har gradvis börjat återgå till det normala. Vid slutet av juni hade cirka 600 butiker, motsvarande 75 procent, av totalt antal butiker öppnat. Bolaget har uppvisat en enorm styrka och anpassningsförmåga under krisen och har under första halvåret uppnått positiv EBITDA på 0,4 procent. Trots att merparten av de fysiska butikerna varit stängda under stora delar av andra kvartalet har försäljningen bara minskat med 2 procent. Försäljningen via e-handeln fortsatte att öka kraftigt och växte med 140 procent, jämfört med samma period föregående år. Värdet av vårt innehav i MFG steg under andra kvartalet med 3,2 MEUR, motsvarande 7,1 procent, till följd av starkare rubel mot euro, efter en värdenedgång på grund av pandemin under första kvartalet.
– När den första chocken efter pandemin lagt sig börjar man titta på de mer långsiktiga effekterna av vår livsstil. Utan tvekan kan vi konstatera att det går, åtminstone under en begränsad period, att utföra uppgifter på distans och att mötas digitalt. För vissa innebär distansarbete en förbättrad livskvalitet, för andra har det varit mer utmanande. Att bygga och odla företagskultur och gemenskap kommer att kräva en samlingsplats. Därmed tror jag på ett behov av välbelägna, moderna, flexibla och effektiva kontor, även om sättet att använda kontoren kommer att ändras över tid. Vi står väl rustade för att hitta nya lösningar, skapa mervärde samt konkurrensfördelar för våra hyresgäster.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Fastighetsägarna varnar: Ekonomisk tvärnit om Riksbanken fullföljer räntebanan

Ekonomi/Finansiering Riksbankens planerade räntehöjningar riskerar att leda till en tvärnit i den svenska ekonomin enligt Fastighetsägarna. För Fastighetssverige berättar chefsekonomen Tomas Ernhagen mer om hur utvecklingen kan komma att se ut det närmaste året och vilka risker som finns för ekonomin om Riksbanken höjer räntan bortom 1,25 procent.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige