Image
Eva Landén, vd för Corem.
Eva Landén, vd för Corem. Bild: Corem

Corems D-aktier börjar handlas i dag

Bolag Corem betalar budet på Klövern delvis med nya stamaktier av serie D – i dag börjar de handlas på Nasdaq Stockholm.
Publicerad den 18 Juni 2021

Den 29 mars 2021 lämnade Corem ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern att förvärva samtliga utestående stamaktier av serie A, stamaktier av serie B samt preferensaktier i Klövern mot vederlag i form av nyemitterade aktier – inklusive stamaktier av serie D – i Corem.

Den 30 mars 2021 lämnade Corem ett erbjudande till samtliga preferensaktieägare i Corem att byta ut sina preferensaktier mot nyemitterade stamaktier av serie D i Corem.

Nasdaq Stockholm har upptagit Corems stamaktier av serie D till handel från och med idag den 18 juni 2021.

Utbetalning av vederlaget till de aktieägare som accepterat erbjudandet respektive utbyteserbjudandet inom den ordinarie acceptperioden kommer att påbörjas idag.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i attraktiva logistikområden i Sverige samt Danmark. Vårt mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom lager-, logistik och handelsfastigheter, något vi når genom att arbeta långsiktigt och vara en riktigt bra affärspartner till våra hyresgäster.

Våra fastigheter finns i lägen som är värdefulla för er som hyresgäst, kring Sveriges största städer och logistiska hubbar med närhet till de stora tillfartslederna.

Med drygt 1 380 tkvm i vår fastighetsportfölj kan vi erbjuda en mäng...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY