Image
Eva Landén.
Eva Landén. Bild: David Schmidt/Pixprovider

Corem: Höjer utdelningen med tolv procent

Bolag Corems förvaltningsresultat ökade med fyra procent under 2018, substansvärdet steg med hela 28 procent. Utdelningen blir 0,45 kronor per aktie (0,40).
Publicerad den 20 Februari 2019

Helårssiffrorna:
• Intäkterna ökade med 7 procent till 965 mkr (900).
• Driftsöverskottet ökade med 5 procent till 733 mkr (701).
• Förvaltningsresultatet ökade med 4 procent till 380 mkr (364).
• Resultat efter skatt uppgick till 1 183 mkr (937), motsvarande 3,05 kr per stamaktie (2,33).
• Resultatandel från intressebolag uppgick till 499 mkr (346).
• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 458 mkr (347).
• Efter tillträde av 19 fastigheter för 1 181 mkr, frånträde av två fastigheter för 66 mkr och investeringar om 354 mkr uppgick värdet på fastighetsportföljen till 13 479 mkr (11 539).
• Styrelsen avser att föreslå årsstämman en utdelning om 0,45 kronor (0,40) per stamaktie av serie A och serie B, samt 20,00 kronor (20,00) per preferensaktie, att betalas ut med 5,00 kronor (5,00) per kvartal.

Vd Eva Landén:
– Det samlade värdet av fastighetsportföljen har ökat med 17 procent. Bland annat har vi under året byggt på vårt fastighetsbestånd med 19 nya fastigheter genom förvärv i våra prioriterade orter Stockholm, Göteborg, Malmö och Jönköping. Extra roligt är att vi i det fjärde kvartalet har etablerat oss i Jordbro, som är en ny delmarknad i Stockholm, genom förvärv av nio fastigheter. Ett läge som blir ännu bättre när Norviks hamn nu snart blir en realitet. Vi har också fortsatt att växa i samma område genom att förvärva ytterligare två fastigheter, vilka tillträds senast 1 april.

– I november fortsatte vi expansionen i Veddesta genom förvärv av drygt 19 000 kvm. Vi skapar därmed en fantastisk förvaltningsenhet där vi nu äger närmare 100 000 kvm inom en kvadratkilometer. Veddesta är ett område som är och bedöms bli ännu mer intressant för citylogistik vilket bekräftas av den uthyrning som vi gjorde till Dahl nu i februari 2019.

– Årets intäkter ökar till 965 mkr och förvaltningsresultatet ökar till 380 mkr. Resultat före skatt summeras till 1 349 mkr efter positiva värdeförändringar om 458 mkr och resultatandelar från Klöverninnehavet om 499 mkr. Efter skatt motsvarar det en vinst per stamaktie om 3,05 kr.

– Vår finansiella position har förstärkts och vi har erhållit en längre kapitalbindning genom att refinansiera 45 procent av banklåneportföljen under årets sista kvartal. Vi har även sett över vår räntesäkringsstrategi. Sammanlagt har detta resulterat i att snitträntan har sänkts med cirka 0,5 procentenheter samt att 60 procent av de räntebärande skulderna är räntesäkrade. Det ger oss en bra och stabil position framåt.

– Corems värdetillväxt är stark och vårt EPRA NAV, substansvärde per aktie, uppgår till 13,85 per aktie, en ökning med 28 procent under året.

– Trenden med en stor och stadigt växande efterfrågan på logistikfastigheter i citynära lägen är tydlig. En framgångsfaktor är god kännedom om marknaden och om nya handelsmönster. Vi fortsätter den strategi som gjort bolaget framgångsrikt i över 10 år, att bygga samlade volymer i de starka storstadsregionerna, med bra förvaltningsenheter i citynära områden, samt fastighetsutveckling som skapar ökade kassaflöde över tid. Vi renodlar portföljen på de orter som vi inte har egen förvaltning, i år har vi till exempel lämnat Köping som ort.

– Vårt Pro Stop koncept - lager- och handel för yrkeshandel – fortsätter att utvecklas. Yrkeshandlarna har insett att det är bra att etablera sig i lättillgängliga områden, tillsammans med aktörer som erbjuder komplement till det egna utbudet. Under året har de två första kunderna öppnat i Pro Stop Borås och projektering pågår för etapp 3 där ett avtal med Granngården är signerat.

– Vi ser att slutkundernas behov och önskemål, krav på snabbhet och tillgänglighet, driver utveckling även hos oss som fastighetsägare. Under 2019 fortsätter vi att skapa utrymme för att utveckla kundernas affär.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem har sedan starten 2007 förvärvat, förvaltat och förädlat kommersiella fastigheter i Sverige och Danmark. Vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör och förvaltar fastigheterna med egen personal med målet att vara en riktigt bra affärspartner, med närhet till våra hyresgäster.

Genom 2021 års förvärv av Klövern kompletterades Corems bestånd av fastigheter för citynära logistik med Klöverns bredare fastighetsbestånd med tonvikt på kontor. Tillsammans är vi nu ett av Nordens ledande fastighetsbolag, med ett brett utbud av kommersiella lokaler och fortsatt foku...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Biogen koldioxid ska fångas in när Fabege vill minska klimatavtrycket

Energi/miljö I februari tecknade Fabege ett avtal med Stockholm Exergi. Avtalet handlar om infångande av biogen koldioxid, också känt som bio-CCS (efter det engelska namnet "bio energy with carbon capture and storage"). Fabege ser det här som en tydlig avsiktsförklaring och ett viktigt steg för att nå de egna klimatmålen till 2030. Men vad är egentligen bio-CCS?

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige