Image
Jörgen Eriksson, vd för Catena.
Jörgen Eriksson, vd för Catena. Bild: Catena.

Catena höjer utdelningen till 7,50 per aktie

Bolag Catenas förvaltningsresultat för helåret ökar med 15 procent. Utdelningen höjs till 7,50 kronor per aktie (6,50).
Publicerad den 19 Februari 2021

• Hyresintäkterna ökade med 7 procent till 1 263,9 Mkr (1 182,9).
• Driftsöverskottet ökade med 11 procent till 1 003,8 Mkr (902,8).
• Förvaltningsresultatet ökade med 15 procent till 718,6 Mkr (626,8).
• Årets resultat ökade till 1 527,1 Mkr (1 223,8), motsvarande ett resultat per aktie om 40,51 kr (32,46), varav värdeförändringar ingår med 1 204,9 Mkr (895,7).
• Långsiktigt substansvärde EPRA NRV per aktie ökade till 245,08 kr (202,87).
• Styrelsen föreslår en utdelning på 7,50 kr (6,50) per aktie, motsvarande en ökning om 15 procent att utbetalas vid två tillfällen om vardera 3,75 kr.

Catenas vd Jörgen Eriksson kommenterar bokslutskommunikén:
– Den positiva utvecklingen är ett resultat av fortsatt aktiv projektutveckling och effektiva processer. En stor andel av Catenas väl diversifierade kundbas har också gynnats av förändrade köpbeteenden och en accelererande e-handel.

– Totalt sett ger Catenas starka balansräkning, de stabila kassaflödena och den positiva värdeökningen en finansiell kapacitet som möjliggör framtida tillväxt.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Catena AB på Branschguiden

Raka spåret till smartare logistik

På ett hållbart sätt och genom samarbete utvecklar vi på Catena effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien.
Vi erbjuder Sveriges bästa nät av moderna och strategiskt placerade fastigheter som erbjuder optimala förutsättningar för ett smartare lager- och varuflöde.

Genom proaktivt arbete och kontinuerlig bevakning av trender inom logistikmarknaden kan vi säkerställa att våra kunder är rustade för framtidens logistik.

Läs mer om Catena AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Dystra siffran blottar mager start för finska transaktionsåret

Bolag Den finska transaktionsmarknaden började sakta in under Q3 2022 och hittills under 2023 har aktiviteten varit skral med en transaktonsvolym på ynka 300 miljoner euro, drygt tre miljarder kronor. För helåret 2022 nådde den finska marknaden upp i en volym på 7,2 miljarder euro. Hanna Kaleva på KTI berättar mer om det finska fastighetsåret 2022 och utsikterna för 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige