Image
Henrik Saxborn.
Henrik Saxborn. Bild: Castellum

Castellum under förväntningarna – men höjer utdelningen till 6,50

Bolag Castellums förvaltningsresultat under Q4 steg med fyra procent och nådde inte analytikernas förväntningar. Det steg med sju procent sammanlagt under året – bolagets målsättning är tio procent. Nettouthyrningen under Q4 var positiv, 14 miljoner kronor. Bolaget höjer utdelningen för 22:a året i rad, till 6,50 kronor per aktie (6,10).
Publicerad den 24 Januari 2020

Helårssiffrorna:
• Intäkterna under 2019 uppgick till 5 821 Mkr (5 577 Mkr föregående år).
• Förvaltningsresultatet uppgick till 3 146 Mkr (2 952), motsvarande 11,52 kronor (10,81) per aktie - en ökning med 7%.
• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 3 918 Mkr (5 216) och på derivat till -111 Mkr (152).
• Årets resultat efter skatt uppgick till 5 650 Mkr (7 453), motsvarande 20,68 kronor (27,28) per aktie.
• Långsiktigt substansvärde uppgick till 195 kr (176) per aktie - en ökning med 11%.
• Nettoinvesteringarna uppgick till 1 974 Mkr (2 657) varav 3 350 Mkr (2 455) avsåg förvärv, 2 762 Mkr (2 837) ny-, till- och ombyggnationer och 4 138 Mkr (2 635) försäljningar.
• Fastighetsvärdet vid årets utgång uppgick till 95,2 miljarder kronor.
• Nettouthyrningen under året uppgick till -24 Mkr (161).
• Styrelsen föreslår en utdelning om 6,50 kronor (6,10) per aktie, vilket är en ökning om 7% att utbetalas vid två tillfällen med vardera 3,25 kronor.

Q4:s förvaltningsresultat uppgick till 766 Mkr (733). Infronts snittestimat uppgick till 802 Mkr, enligt Nyhetsbyrån Direkt. Per aktie uppgick förvaltningsresultatet till 2,80 kronor (2,68).

Nettouthyrningen uppgick till 14 Mkr (4). För helåret blev nettouthyrningen negativ, -24 Mkr (161).

Vd Henrik Saxborn:
– Castellum kommer att fortsätta att växa. Vi kommer att jobba vidare med vårt tuffa mål om 10 procents tillväxt i förvaltningsresultatet räknat i kronor per aktie. Men det säger sig självt att får vi ett landskap som i tio år domineras av låga räntor, dito inflation och ytterligare sänkta avkastningskrav blir det målet omöjligt att uppnå varje år. Under den närmaste överblickbara tiden ser jag en fortsatt stark marknad där vi befinner oss, med fortsatt stabil hyrestillväxt. Jag ser också att Castellum står starkt på den marknaden. Vi har aldrig haft en större projektportfölj. Vår ledningsorganisation har förstärkts påtagligt under senare år. Och den finansiella ställningen har aldrig varit bättre, vilket nu tillåter förlängning av durationstiden på vårt lånekapital. Jag ser alltså fram emot det nya decenniet med optimism och är övertygad om att även 2020-talet blir framgångsrikt för Castellum.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Castellum AB på Branschguiden

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 87,5 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.
Castellum har under 2017 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen ino...

Läs mer om Castellum AB på Branschguiden

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY