Image

Brinova: Förvaltningsresultat upp 32 procent

Bolag Brinova närmar sig sitt tillväxtmål, ett bestånd om fyra miljarder vid årets utgång.
Publicerad den 3 Maj 2018
Per Johansson. Bild: Brinova
Per Johansson.

Q1-siffrorna:
Hyresintäkterna ökade med 29 procent till 59,4 Mkr (45,9).
• Driftsöverskottet ökade med 39 procent till 35,7 Mkr (25,7).
• Förvaltningsresultatet ökade med 32 procent till 21,7 Mkr (16,5).
• Periodens resultat uppgick till 20,4 Mkr (26,4), motsvarande ett resultat per aktie om 0,28 kronor (0,37).
• Realiserade värdeförändringar på långfristiga fordringar uppgår till -3,1 Mkr och avser försäljning av ett bolag innehållande bostadsrättsandelar.
• Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 9,9 Mkr (17,5).
• Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med -1,9 Mkr (-0,2).
• Fastighetsportföljens värde ökade med 7 procent till 3 348,7 Mkr (3 136,6).

- Vi fortsätter vår tillväxtresa, säger Per Johansson, vd för Brinova i sin kommentar till delårsrapporten och fortsätter:

- Vi har snart nått nu gällande tillväxtmål, ett fastighetsvärde om 4 miljarder vid utgången av 2018.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Brinova på Branschguiden

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige.
Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning.
Ett starkt kassaflöde medger möjliggör en fortsatt utveckling av verksamheten.
Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Small Cap-l...

Läs mer om Brinova på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Styrelsesammansättning à la Mindus: Så här har fastighetsbolagen avkastat

Bolag Äger ledamöterna aktier för mer än fem gånger årsarvodet? Och leder ett större ägande hos ledamöterna till högre avkastning? David Mindus lyfte frågan i sitt hyllade vd-ord i Sagax årsredovisning. Vi har undersökt hur det ser ut i fastighetsbolagen – och hur avkastningen har varit för de olika kategorierna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY