Image

Bra intäkter men minskad vinst för Diös

RAPPORTER Diös Fastigheter intäkter per den 30 september 2008 uppgick till 355,6 miljoner kronor vilket är en ökning med 105,3 miljoner kronor jämfört med samma period förra året. Däremot presenterar manett för perioden negativt resultat.
Publicerad den 15 Oktober 2008

Periodens intäkter uppgick till 355,6 miljoner kronor (250,3), driftsöverskottet ökade till 204,9 miljoner kronor (146,1).
Värdeförändringar av fastigheter uppgick till -141,8 miljoner kronor (17,8) och resultatet efter skatt uppgick till -55,1 miljoner kronor (100,5).
Eget kapital per aktie uppgick till 36,83 kronor (38,70).

Enligt Diös är resultatförändringen till stor del hänförlig till genomförda fastighetsförvärv. En värdering av fastighetsbeståndet baserat på förhållandena per den 30 september 2008 har utförts av extern värderare. Trots ökade driftnetton under året och projektvinster från till- och ombyggnationer visar värderingen en nedgång om cirka 3,7 procent vilket motsvarar –152,1 miljoner kronor (17,8). Förändringen kan i huvudsak förklaras av ökade avkastningskrav. Under perioden har nio fastigheter försålts med en förädlingsvinst om 23,4 miljoner kronor och en realiserad värdeförändring om 10,2 miljoner kronor.

- Periodens resultat fortsätter med en upp- och en nedsida. Förvaltningen har gett oss bra intäkter, driftsöverskottet har fortsatt att öka och glädjande är att vi upplever en hög och stabil aktivitet på våra marknadsområden. Däremot har vårt resultat påverkas av de omvärldsfaktorer som inneburit stigande finansiella kostnader och därmed sänkta fastighetsvärden som följd. Det som är positivt med dagens marknadsförutsättningar är att det ger oss ökat utrymme att fokusera på och förbättra vår kärnverksamhet förädling och förvaltning, säger Diös Fastigheters vd, Christer Sundin.

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Teknologi måste tjäna ett syfte om Omid Noghabai ska satsa

Bolag Han har grundat flertalet bolag inom fastighetsbranschen och enligt honom själv vill han modernisera branschen från grunden. Samtidigt är Omid Noghabai tydlig med hur han ser på digitaliseringsarbetet: – Det ska vara koncept som gör att man som fastighetsägare faktiskt sparar pengar. Då kommer jag att investera i det.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige