Image
Joachim Hallengren.
Joachim Hallengren. Bild: Bonava

Bonava flaggar för rörelseresultat över förväntan

Bolag Bonavas rörelseresultat för fjärde kvartalet och helåret 2020 förväntas bli högre än marknadens förväntningar.
Publicerad den 18 Januari 2021

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2020 förväntas uppgå till cirka 7,5 miljarder SEK (6,5) och rörelseresultatet till 860 – 910 MSEK (693)*. För helåret 2020 förväntas nettoomsättningen uppgå till cirka 17,0 miljarder SEK (15,5) och rörelseresultatet till 1 075 – 1 125 MSEK (1 202)*. Rörelseresultatet har påverkats positivt av fler resultatavräknade bostäder i kombination med lägre kostnader, samt att de tidigare kommunicerade åtgärderna i Finland har gett effekt.

Bonava redovisar intäkter och resultat från försäljning av bostäder i samband med överlämnandet av sålda och färdigställda bostäder till kunderna. Majoriteten av bostäder överlämnas i det fjärde kvartalet. Resultatet och kassaflödet före finansiering för det fjärde kvartalet är därmed normalt starkare än för övriga kvartal.

Beloppen i pressmeddelandet är preliminära och oreviderade. Bonava kommer att ge ytterligare kommentarer avseende den finansiella utvecklingen i samband med bokslutskommunikén för 2020 som publiceras fredagen den 29 januari 202.

Fotnot: *Före jämförelsestörande poster.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY