Image
Carola Lavén, vd för Besqab.
Carola Lavén, vd för Besqab. Bild: Besqab

Besqab drar sig ur stort projekt i Stockholm

Bolag I december 2014 ingick Besqab, som del i ett JV-bolag, avtal om förvärv av cirka 700 blivande byggrätter inom Lövholmenområdet i Stockholm varav Besqabs andel utgör cirka 350 bostäder. Avtalet, som bland annat är villkorat av en ny detaljplan för bostadsändamål, löpte nyligen ut. På grund av förändrade marknadsförutsättningar har Besqab valt att inte förlänga avtalet för att i stället fokusera på andra intressanta förvärvsmöjligheter.
Publicerad den 16 Juni 2023

I december 2014 tecknade Besqab och Järntorget (i dag del av ALM Equity-koncernen) avtal med Cementa AB om förvärv av byggrätter i Lövholmen i Liljeholmsviken i Stockholm. Detaljplanearbetet har drivits i ett hälftenägt JV och Besqabs del av affären omfattar cirka 300–400 byggrätter. Detaljplanen är i samrådsskede och produktionsstart av en första etapp bedöms i dagsläget kunna ske 2027.

Det aktuella förvärvsavtalet med Cementa löpte nyligen ut. Förändrade marknadsförutsättningar för bostadsutveckling med minskad köpkraft, ökade produktionskostnader och ökade räntekostnader tillsammans med projektets komplexitet och långa ledtid har gjort det svårt att enas om villkor för en förlängning.

Besqab gör bedömningen att de avtalsmässiga förutsättningarna inte är tillräckliga för att balansera projektets risker och möjligheter och har därför beslutat att inte medverka i fortsatta förhandlingar om en förlängning av förvärvsavtalet. Beslutet ger Besqab möjlighet att fokusera på andra intressanta förvärv med ambitionen att tillföra byggrättsportföljen nya lönsamma projekt med potentiella produktionsstarter de kommande åren. Besqab arbetar strategiskt för en attraktiv byggrättsportfölj med en väl avvägd mix av projekt för att säkerställa god riskspridning, låg likviditetsbelastning och redundans för produktionsstarter.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så ska Södra Änggården förvandlas från industriområde till bostadsområde

Bygg/Arkitektur Södra Änggården är en ny, stor stadsdel i Göteborg som utvecklas just nu. Sex olika byggaktörer är involverade i projektet, ett projekt som hålls ihop av Development Partner. För vd Marcus Jonsson, som varit involverad sedan 2017, har det varit en resa genom pandemi, lågkonjunktur och byggkris.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige