Image
Magnus Andersson
Magnus Andersson Bild: Aros Bostad

Aros: Kraftig ökning av antalet sålda bostäder

Bolag Aros Bostad sålde 136 bostäder under 2019, att jämföra med 74 föregående år.
Publicerad den 28 Februari 2020

Aros Bostad bokslutskommuniké visar ökad nettoomsättning och förbättrat resultat, samt en kraftig ökning av antalet sålda bostäder jämfört med föregående år. Fyra nya bostadsprojekt, i olika kommuner inom Storstockholm, har produktionsstartats under året. Bolaget har genomfört en riktad nyemission till Första AP-fonden i syfte att skapa förutsättningar för att ytterligare expandera Aros Bostads byggrättsportfölj samt för att stärka ägarbasen med en välrenommerad institutionell ägare.

Magnus Andersson, vd, Aros Bostad:
– Bostadsmarknaden i Stockholmsregionen har genomgått en stor omställning under de senaste åren. Antalet produktionsstartade bostäder har fallit dramatiskt, konkurrenter har slagits ut och försäljningsmodellen har förändrats. Det är därför väldigt glädjande att Aros Bostad har kunnat öka antalet bostäder i pågående produktion och samtidigt förbättrat försäljningen markant under 2019. Att kunna starta bostadsprojekt med eget kapital är en stor konkurrensfördel i rådande marknadsklimat.

Perioden januari – december 2019
• Nettoomsättningen uppgick till 207 818 TSEK (34 049)
• Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 21 613 TSEK (10 577)
• Totala rörelseintäkter, bestående av koncernens samtliga intäkter inklusive resultat från andelar i intresseföretag, uppgick till 232 222 TSEK (46 781).
• Resultat före skatt uppgick till 19 381 TSEK (–1 024)
• Rörelsemarginalen var 10,8 procent (6,4)
• Resultat per aktie uppgick till 0,60 SEK (–0,02)
• Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 136 (74)
• Antal bokade bostäder uppgick till 25 (48).
• Antal pågående projekt inklusive projekt i intresseföretag uppgick till 22 (24), varav 6 (2) är under produktion.
• Totalt är 70 procent (80) av bostäder i pågående produktion sålda eller bokade.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Aros Bostad på Branschguiden

Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostadsaffär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finlä...

Läs mer om Aros Bostad på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Sparbössan växer – på egna villkor

Bolag Sparbössan är väldigt selektivt som fastighetsbolag: Fastigheterna i portföljen bör ha ett kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värde. Så när vd Sara Östmark pratar om att bolaget är inne i en "tillväxtresa", ja, då är det tillväxt på egna villkor och i egen takt. – Det handlar om vilken typ av organisation man vill jobba i, berättar hon för Fastighetssverige.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige