Image
Magnus Andersson
Magnus Andersson Bild: Aros Bostad

Aros Bostad redovisar kraftig ökning av antalet sålda bostäder

Bolag Utvecklaren sålde 113 bostäder under det tredje kvartalet.
Publicerad den 28 November 2019

Aros Bostadsutveckling AB redovisar i dagens Q3-rapport en kraftig ökning av antalet sålda bostäder gentemot samma period föregående år. Vidare har Aros Bostad ingått avtal om att emittera 4 397 538 stamaktier om cirka 150 miljoner kronor till Första AP-fonden. Syftet med genomförd nyemission är att skapa förutsättningar för att ytterligare expandera Aros Bostads byggrättsportfölj genom värdeskapande förvärv.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
– Vi ser en god försäljningstakt i de projekt som produktionsstartats och som har en kortare tid kvar till inflyttning. Totalt är 74 procent av bostäderna i pågående produktion sålda eller bokade. Vår förmåga att produktionsstarta bostadsprojekt med eget kapital utgör därmed en stor styrka och konkurrensfördel. Under kvartalet har Aros Bostad även nått en milstolpe i utvecklingen, då vi har påbörjat vinstavräkningen av vårt första egna projekt Link Järva Krog i Solna om totalt 94 lägenheter."

Aros Bostad har i dag 476 bostäder i pågående produktion. Projektportföljen omfattar totalt 25 projekt vilket motsvarar cirka 3 600 bostäder, inklusive de bostäder som är i pågående produktion.

Perioden januari – september 2019 (motsvarande period 2018)
Nettoomsättningen uppgick till 121 931 TSEK (28 128).
Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 14 143 TSEK (6 107).
Resultat före skatt uppgick till 3 892 TSEK (1 819).
Rörelsemarginalen var 5,3 procent (13,8).
Resultat per aktie uppgick till 0,14 SEK (0,07).
Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 113 (61),
antal bokade bostäder uppgick till 26 (14).
Antal pågående projekt inklusive projekt i intresseföretag uppgick till 25 (24),
varav 5 (2) är under produktion.
Totalt är 74 procent (76) av bostäder i pågående produktion sålda eller bokade.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Aros Bostad på Branschguiden

Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostadsaffär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finlä...

Läs mer om Aros Bostad på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Sparbössan växer – på egna villkor

Bolag Sparbössan är väldigt selektivt som fastighetsbolag: Fastigheterna i portföljen bör ha ett kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värde. Så när vd Sara Östmark pratar om att bolaget är inne i en "tillväxtresa", ja, då är det tillväxt på egna villkor och i egen takt. – Det handlar om vilken typ av organisation man vill jobba i, berättar hon för Fastighetssverige.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige