Image
Jan-Erik Höjvalls Amasten är på väg att genmföra en riktad nyemission till en ännu anonym investerare.
Jan-Erik Höjvalls Amasten är på väg att genmföra en riktad nyemission till en ännu anonym investerare. Bild: Amasten

Anonym "kapitalstark fastighetsaktör" på väg in i Amasten

Bolag Amasten är på väg att genomföra en riktad nyemission om 150 miljoner kronor till en "erkänd kapitalstark svensk fastighetsaktör". Vem det rör sig om vill bolaget inte avslöja.
Publicerad den 28 Februari 2019

Amasten har ingått ett emissionsavtal med en utvald investerare. Teckningskursen är 4,20 kronor per stamaktie, vilket ger en rabatt om 7,6 procent jämfört med de senaste 30 dagarnas genomsnittliga betalkurs.

På onsdagen stängde aktien på 4,97 kronor.

Investeraren har uppdragit åt oberoende värderingsföretag att utfärda en så kallad fairness opinion avseende Amastens bedömda marknadsvärde och investerarens skyldighet att teckna och betala för de nya stamaktierna är villkorad av slutligt styrelsebeslut baserat på den fairness opinion som den oberoende värderingsfirman tar fram.

Amastens skyldighet att besluta om den riktade emissionen till Investeraren är villkorad av att investeraren senast den 22 mars 2019 meddelar bolaget att slutligt styrelsebeslut erhållits. Parterna ska, förutsatt att nämnda villkor uppfylls, genomföra emissionen snarast därefter.

Investeraren är en erkänd kapitalstark svensk fastighetsaktör som, enligt Amastens bedömning, utöver kapital även kommer att kunna tillföra bolaget värdefull kunskap. Investerarens identitet avses offentliggöras i samband med att villkoret för emissionen har uppfyllts.

Advokatfirman Glimstedt har varit legal rådgivare till Amasten.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Advokatfirman Glimstedt på Branschguiden

Glimstedt är en av Sveriges största advokatbyråer. Vi är en affärsjuridisk fullservicebyrå med en unik geografisk spridning. Tillsammans är vi drygt 250 medarbetare på våra 16 kontor i Sverige och Baltikum, omkring 200 av oss är jurister.

Glimstedt har de senaste åren blivit topprankade i Fastighetssveriges lista över de främsta fastighetsjuristerna. 2014 och 2015 intog Glimstedt förstaplatsen på listan över fastighetstransaktioner (rådgivare vid störst underliggande värde) och 2016 blev det andraplatsen.

Stockholmskontoret arbetar med särskild inriktning mot fastigh...

Läs mer om Advokatfirman Glimstedt på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Efter jätteaffären – redan uppnått rekordvolym för transaktioner

Transaktioner Den enorma affären mellan Heimstaden och Akelius innebär att 2021 redan är ett rekordår vad gäller transaktionsvolym. Fastighetssverige tittar närmare på året som gått och faktorerna bakom.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY