Image
Jan-Erik Höjvalls Amasten är på väg att genmföra en riktad nyemission till en ännu anonym investerare.
Jan-Erik Höjvalls Amasten är på väg att genmföra en riktad nyemission till en ännu anonym investerare. Bild: Amasten

Anonym "kapitalstark fastighetsaktör" på väg in i Amasten

Bolag Amasten är på väg att genomföra en riktad nyemission om 150 miljoner kronor till en "erkänd kapitalstark svensk fastighetsaktör". Vem det rör sig om vill bolaget inte avslöja.
Publicerad den 28 Februari 2019

Amasten har ingått ett emissionsavtal med en utvald investerare. Teckningskursen är 4,20 kronor per stamaktie, vilket ger en rabatt om 7,6 procent jämfört med de senaste 30 dagarnas genomsnittliga betalkurs.

På onsdagen stängde aktien på 4,97 kronor.

Investeraren har uppdragit åt oberoende värderingsföretag att utfärda en så kallad fairness opinion avseende Amastens bedömda marknadsvärde och investerarens skyldighet att teckna och betala för de nya stamaktierna är villkorad av slutligt styrelsebeslut baserat på den fairness opinion som den oberoende värderingsfirman tar fram.

Amastens skyldighet att besluta om den riktade emissionen till Investeraren är villkorad av att investeraren senast den 22 mars 2019 meddelar bolaget att slutligt styrelsebeslut erhållits. Parterna ska, förutsatt att nämnda villkor uppfylls, genomföra emissionen snarast därefter.

Investeraren är en erkänd kapitalstark svensk fastighetsaktör som, enligt Amastens bedömning, utöver kapital även kommer att kunna tillföra bolaget värdefull kunskap. Investerarens identitet avses offentliggöras i samband med att villkoret för emissionen har uppfyllts.

Advokatfirman Glimstedt har varit legal rådgivare till Amasten.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Här är Örebros största fastighetsägare

Lista Fastighetssverige har kartlagt de tio största fastighetsägarna i landets tio största kommuner. I dag har turen kommit till Örebro, som med 156 987 invånare är landets sjätte största kommun enligt SCB.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige