Image

Tobin väljer Erlandsson i Djurgårdsstaden

Bygg/Arkitektur Tobin Properties väljer Erlandsson Bygg för byggnation av projektet Äril i Norra Djurgårdsstaden. Projektet omfattar 76 lägenheter, förskola samt butiks- och cafélokaler.


Tobin förvärvar fastighet i Nacka

Transaktioner Tobin Properties har tecknat avtal om förvärv av en kommersiell fastighet i Orminge i Nacka.


Tobin emitterar obligationslån – löser in preffar

Ekonomi/Finansiering Tobin Properties har emitterat ett treårigt säkerställt obligationslån om 225 miljoner kronor. Likviden ska bland annat användas till inlösen av preferensaktier.


Tobin köper fler tomträtter på Kungsholmen

Transaktioner Tobin Properties förvärvar tomträtterna till fastigheterna Gladan 6 och 7 i Stadshagen på västra Kungsholmen i Stockholm av Konland AB.


Tobin Properties köper byggrätter i Roslags-Näsby

Transaktioner Tobin Properties har tecknat avtal om förvärv av byggrätter för cirka 150 lägenheter i Roslags-Näsby. Köpeskillingen uppgår till 148 miljoner kronor och detaljplanen har vunnit laga kraft vilket möjliggör en byggstart under 2016.


Tobin: 95 procent sålt

Bolag Tobin Properties har sålt 95 procent av totalt 421 bostäder man har i produktion just nu.


Tobin väljer Utopia Arkitekter i Nacka

Bygg/Arkitektur Tobin Properties AB har avslutat upphandlingen av arkitekt för tredje etappen av bostadsprojektet Tollare i Nacka.


Tobin genomför nyemission

Bolag Tobin Properties genomför nu den nyemission bolaget har flaggat för. 150 miljoner kronor tas in genom en emission av 1 875 000 stamaktier till en kurs om 80,10 kronor per aktie.


Tobins beräknade projektvinster: 1,4 miljarder

Bolag Tobin Properties offentliggör en extern bedömning av de samlade projektvinsterna från företagets projektportfölj. Nordier har gjort bedömningen som pekar på projektvinster om drygt 1,4 miljarder kronor.


Tobin köper byggrätter av Carlyle i Nacka Strand

Transaktioner Tobin Properties har tecknat avtal om köp av sammanlagt fyra bostadsprojekt i Nacka om totalt ungefär 50 000 kvadratmeter motsvarande cirka 600 lägenheter.


Tobin Properties tillträder fastigheten Gladan 5 

Transaktioner Tobin Properties AB tillträder tomträtten till fastigheten Gladan 5 i Stadshagen på Västra Kungsholmen i Stockholm.


Tobin gör nyemission – planerar notering av stamaktier

Bolag Tobin Properties har genomfört en bookbuilding kring en nyemission av onoterade stamaktier. Bolaget planerar att ta in 150 miljoner kronor i emissionen. Avsikten är att notera stamaktierna inom tolv månader efter nyemissionen.


Tobin Properties blir ägare till hela projekt Brofästet

Transaktioner Tobin Properties har köpt Patriam AB:s andel i projekt Brofästet i Norra Djurgårdsstaden.


Tobin köper tomträtt på Västra Kungsholmen

Transaktioner Tobin Properties förvärvar tomträtten till fastigheten Gladan 5 i Stadshagen på Västra Kungsholmen i Stockholm. Fastigheten är fullt uthyrd till en gymnasieskola och har en uthyrbar area om cirka 4 200 kvadratmeter.


Tobin: Sålt för 366 miljoner

Bolag Tobin Properties har i år tecknat bindande avtal om lägenhetsförsäljningar om totalt 366 miljoner kronor i tre byggstartade projekt - Vintergatan och Arkaden i Sundbyberg respektive Etaget på Kungsholmen.


Tobin köper i Sundbyberg

Transaktioner Tobin Properties köper en fastighet, omfattande 2 660 kvadratmeter, i centrala Sundbyberg. Fastigheten ligger i anslutning till Tobins pågående projekt Vintergatan och Arkaden.


Tobin utökar pref-aktieemission

Bolag Tobin Properties preferensaktie-emission övertecknades kraftigt. Bolaget planerar nu att utöka den pågående emissionen.


Tobin emitterar fler preferensaktier

Ekonomi/Finansiering Tobin Properties kallar till en extra bolagsstämma i syfte att emittera 700 000 preferensaktier.


Tobin avser att ta in mer expansionskapital

Ekonomi/Finansiering Tobin Properties avser att kalla till en extrabolagsstämma för att möjliggöra inhämtning av ytterligare expansionskapital.


Tobin köper byggrätt vid Brommaplan

Transaktioner Tobin Properties köper en tomträtt med bygglov för cirka 75 lägenheter vid Brommaplan.