Image

”Det kommer att sättas i verket inom kort”

Bolag Erik Karlin, vd på Tobin Properties, berättar om hur bolaget kan bredda produktutbudet efter första halvårets starka försäljningar.


Tobin: Sålt för mer än en miljard

Bolag Tobin Properties har tecknat bindande avtal om lägenhetsförsäljningar till ett värde om 1 064 miljoner kronor under första halvåret (453). Resultatet per aktie uppgår till 3,27 kronor (-2,76).


Händelserikt första kvartal för Tobin

Bolag Under första kvartalet 2017 har Tobin Properties bland annat köpt tre fastigheter i Uppsala och en fastighet på Lidingö.


Tobin-bolag ansöker om notering av obligationslån

Bolag Tobin Properties dotterbolag Mariefjärd offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm.


Tobin köper 35 000 kvadratmeter mark i Nacka

Bolag Tobin Properties har tecknat avtal om att förvärva ett trettiotal sammanhängande villatomter omfattande cirka 35 000 kvadratmeter mark i Nacka. Syftet med förvärvet är att, tillsammans med Nacka, utveckla en ny stadsdel och genom en detaljplaneändring möjliggöra för nyproduktion av cirka 600–700 bostäder.


Tobins resultat tre kronor per aktie

Bolag Tobin Properties redovisar ett rörelseresultat om 43 miljoner (-13) för helåret 2016.
Resultatet per aktie uppgick till 3,02 kronor (-5,78)


Tobin Properties emitterar obligationer om 170 miljoner

Ekonomi/Finansiering Tobin Properties har framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer om 170 miljoner kronor under deras befintliga utestående obligationslån med ett rambelopp om 500 miljoner kronor.


Tobin Properties avser köpa ut medinvesterare i Sundbyberg

Transaktioner Tobin Properties avser förvärva samtliga utestående aktier i intressebolaget SBG Gravensteiner från externa medinvesterare. Det betyder att Tobin Properties blir ensam ägare till projekten Arkaden och Rio i Sundbyberg som tillsammans omfattar 247 bostäder. Köpeskillingen uppgår till cirka 130 miljoner kronor.


Tobin köper på Lidingö

Transaktioner Tobin Properties har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Torselden 8 i Torsvik på Lidingö. Fastigheten är fullt uthyrd till skol- och kontorsverksamhet. Syftet med förvärvet är att genom en detaljplaneändring möjliggöra för nyproduktion av cirka 50 lägenheter.


”Vi har en attraktiv position”

Bolag Tobin Properties vd Erik Karlin om deras position på marknaden, den senaste tidens förluster och satsningen i Uppsala.


Tobin fortsätter köpa i Uppsala

Transaktioner Tobin Properties har tecknat avtal om förvärv av tre fastigheter i centrala Uppsala. Köpeskillingen uppgår till 225 miljoner kronor. Fastigheterna har en uthyrbar area om cirka 7 800 kvadratmeter.


Tobins första rapport

Bolag Tobin Properties Q3:a är bolagets första rapport som noterat bolag.


Tobin köper bostadsutvecklingsfastighet i Uppsala

Transaktioner Tobin Properties har tecknat avtal om att köpa en fastighet i centrala Uppsala. Projektet omfattar totalt cirka 6 000 kvadratmeter och utgörs huvudsakligen av bostadsanvändning i befintlig detaljplan. Köpeskillingen uppgår till 185 miljoner kronor.

Tobin bildar joint venture för projekt Unum

Bolag Tobin har idag ingått avtal med EQT avseende bostadsutvecklings­projektet Unum i Roslags-Näsby i Täby. Unum omfattar cirka 150 lägenheter och har en lagakraftvunnen detaljplan.


Tobin bildar joint venture för projekt Unum

Bolag Tobin har idag ingått avtal med EQT avseende bostadsutvecklings­projektet Unum i Roslags-Näsby i Täby. Unum omfattar cirka 150 lägenheter och har en lagakraftvunnen detaljplan.


Upp för Tobin

Bolag Tobin Properties stamaktie noterades på First North Premier nu på morgonen. De första avsluten gjordes på 85 kronor, drygt sex procent över introduktionskursen på 80 kronor.


Tobin noteras redan i nästa vecka

Bolag Tobin Properties stamaktier noteras på First North Premier redan på fredag i nästa vecka, den 28 oktober.


Tobin gör tilläggsförvärv i Tyresö

Bolag Tobin Properties har tecknat avtal om att apportera in byggrätter för cirka 150 lägenheter i bolagets projekt Golfbäcken, vid Tyresö golfbana. Det innebär att den sammanlagda omfattningen i projekten Golfbäcken 1 och Golfbäcken 2, som samägs med fastighetsägaren, nu uppgår till cirka 300-350 lägenheter. Tobin Properties ägarandel av projekten är 43 procent.


Tobin närmar sig notering

Bolag Tobin Properties har intensifierat sitt arbete med att utvärdera en notering, med Nasdaq First North Premier i Stockholm som huvudalternativ. Som ett led i detta arbete har man utsett ABG Sundal Collier och Pareto Securities som rådgivare och offentliggör samtidigt ny information om projektportföljen.


Tobin Properties emitterar obligationer

Ekonomi/Finansiering Tobin Properties har emitterat ytterligare obligationer om 75 miljoner kronor under bolagets befintliga utestående obligationslån med ett rambelopp om 500 miljoner kronor.


Ny CFO på Tobin

Karriär Per Alnefelt tar över efter Johan Varland som CFO på Tobin Properties.
Varland, som är en av Tobins grundare, kvarstår i ledningsgruppen och tillträder tjänsten som transaktionschef med ansvar för projektförvärv och affärsutveckling.