Image

Rökfritt hus i Årsta

BYGG Familjebostäder är bland de första fastighetsägare i landet som erbjuder ett helt rökfritt boende. Ett av de hus som just nu byggs på Sandfjärdsgatan i Årsta blir just detta. De elva lägenheterna förmedlas genom interna kön och Bostadsförmedlingen under februari-mars 2008.


Humlegården slår nyuthyrningsrekord

UTHYRNING Fastighetsföretaget Humlegården, som ingår i Länsförsäkringsgruppen, slog förra året rekord när det gäller nyuthyrning. Totalt uppgick uthyrningen av nya lokaler till 42 835 kvadratmeter, en ökning med 26 procent sedan 2006.


Akademiska Hus miljardsäljer i Stockholm

AFFÄRER Akademiska Hus styckar av fastigheten Tre Vapen 2 i Stockholm och säljer den del av fastigheten som omfattar nya lokaler för SIDA, Naturvårdsverket och Teaterhögskolan. Försäljningen omfattar sammantaget cirka 38000 kvadratmeter lokalarea samt cirka 100 garageplatser. Enligt uppgifter till FastighetsSverige hamnar köpeskillingen på en bit över en miljard kronor.


Ny arena i Stockholm

BYGG Solvalla och IF Brommapojkarna gör gemensam sak och planerar en ny arena tillsammans. Evenemangsarenan planeras för att uppfylla Solvallas behov av fokusering på ungdomsidrott, utbildning och hästsport, och IF Brommapojkarnas behov av en inomhus fotbollsarena och Idrottsakademi.


Besqab färdigställer område i Mariehäll

BYGG Nu färdigställer Besqab den fjärde och sista etappen i Mariehälls nya bostadsområde, Bällstabacken. Projektet omnämns ofta som det goda exemplet på hur bullerproblematiken kan lösas med genomtänkt och nyskapande arkitektur.


Atrium Ljungberg gör storuthyrning

AFFÄRER Atrium Ljungberg har under december 2007 och början av 2008 tecknat nya hyresavtal på flera kontorslägen i Stockholm. De nytecknade avtalen omfattar drygt 13000 kvadratmeter till ett hyresvärde uppgående till 200 miljoner kronor med en genomsnittlig löptid på 6,5 år.


Peab bygger äldreboende på Värmdö

BYGG Värmdö kommun i Stockholms skärgård har kontrakterat Peab för utbyggnaden av äldreboendet Ljung på Värmdö. Uppdraget omfattar totalentreprenad av 56 lägenheter.


Sweco anlitas för stort hamnbygge

BYGG Sweco har fått i uppdrag att förprojektera utbyggnaden av hamnen i Nynäshamn åt Stockholms hamnar. Hamnen ska vara helt färdig först 2020, men invigningen är beräknad till 2011.


Försäkringskassan hyr vid Globen

AFFÄRER Newsec Asset Management har hyrt ut 3600 kvadratmeter kontor till Försäkringskassan på Palmfeltsvägen 5, vid Globen. Lokalerna kommer att anpassas för hyresgästen och Försäkringskassan flyttar in i de nya lokalerna under maj månad 2008. Tenant and Partner har varit hyresgästens ombud i förhyrningen.


Kritik mot Svenska Bostäder

SVERIGE En grupp hyresgäster i Svenska Bostäders bestånd riktar skarp kritik mot bolaget. Anledningen är att Svenska Bostäder avbrutit bredbandssatsningen i delar av sitt bestånd. Detta gör man eftersom vill avvakta eventuella ombildningar till bostadsrätter.


ISS får uppdrag av Svenska Bostäder

AFFÄRER Svenska Bostäder, Sveriges största allmännyttiga fastighetsbolag, har valt ISS Landscaping som en av de leverantörer som ska förbättra utemiljön i bolagets bostadsområden i Stockholm. Affären är värd cirka 150 miljoner kronor under den treåriga avtalsperioden för hela entreprenaden.


Teesland förstärker i Sverige

KARRIÄR Teesland iOG anställer fyra personer till kontoren i Malmö, Göteborg och Stockholm. Det är tre redovisningsekonomer och en asset manager som börjar på Teesland iOG.


Branden snart släckt

SVERIGE Igår klockan 21.30 utbröt en brand i Swedbanks lokaler på Stora Essingen i Stockholm. Inga personer har kommit till skada och det är heller inga driftsstörningar i verksamheten.
Vissa mindre störningar kan dock förekomma för Swedbank Finans och trade finance kunder. Branden är under kontroll men är ännu ej helt släckt.


Fortsatt storm kring Boultbee och hyrorna

SVERIGE En grupp företagare i Stockholm går nu samman för att få till stånd en juridisk prövning om huruvida Boultbee har fått en alltför dominerande ställning på marknaden. Boultbee å sin sida menar att hyrorna helt enkelt ska marknadsanpassas.


Som väntat: Johan Karlström ny vd för Skanska

KARRIÄR Det blev som väntat Johan Karlström som efterträder Stuart Graham på Skanskas vd-stol. Han har jobbat på Skanska sedan 1983 och är sedan 2004 ansvarig för verksamheten i USA. Johan Karlström kommer att tillträda sin befattning den 3 april i samband med Skanskas årsstämma 2008. Han kommer att vara baserad på Skanskas koncernkontor i Solna.


Kungsleden startar året med stor uthyrning

AFFÄRER Kungsleden AB har tecknat ett hyresavtal med Försäkringskassan (Nationellt försäkringscenter), om cirka 6000 kvadratmeter i Sollentuna.
Det totala hyresvärdet uppgår till 54 miljoner kronor. Avtalet löper på sex år med start i oktober 2008.


Haninge toppar Fastighetsägarindex 2007

SVERIGE Haninge kommun är etta i Fastighetsägarna Stockholms årliga undersökning om fastighetsklimatet i Stockholmsregionen. Förutsättningarna att bedriva fastighetsverksamhet i regionen har förbättrats varje år sedan mätningarna inleddes. Samtidigt visar undersökningen att fastighetsägarna är kritiska mot hanteringen av plan- och byggärenden och de långa handläggningstiderna.


Miljardöverenskommelse skapar 2000 nya bostäder

POLITIK Stockholms stad och Storstockholms Lokaltrafik har efter flera års förhandlingar nått en överenskommelse om gemensamma lösningar på bland annat fastighetsfrågor som påverkar båda parters möjligheter till utveckling. En överenskommelse om cirka en miljard kronor finns nu klar med ett omfattande byte av byggnader och mark mellan Stockholms stad och SL. Överenskommelsen möjliggör byggandet av minst 2000 nya bostäder.


Stockholms första passivhus

BYGG NCC Boende bygger två lågenergihus med totalt 20 lägenheter i Beckomberga i Stockholm. Husen får 50 procent lägre energibehov än vanliga flerbostadshus och saknar traditionella värmesystem.


Stark start på 2008

AFFÄRER För Fabege har året börjat mycket positivt med flera stora uthyrningar i Stockholms innerstad. Bland bolagets nya hyresgäster märks företag som Tiger och Stockholms Stift.