Image

3D-hotell i Skåne

BYGG Med hjälp av tredimensionell fastighetsbildning skapas ett nytt lägenhetshotell i Lund. Det är Hotellfastigheter Sverige AB som köpt en del av Coops lager- och personalutrymmen och skapar en ny fastighet ovanpå den befintliga. Operatör blir Stay at Hotel Apartments.


Solna bygger barnvänligt

BYGG Fullmäktige i Solna kommun har antagit en detaljplan som innebär att cirka 1100 bostäder byggs i kvarteret Grönlingen i den nya stadsdelen Järvastaden. Bostadsområdet byggs nära bland annat Överjärva Gård, Igelbäckens Naturreservat och Ulriksdals slottspark. Och området ska särskilt anpassas för barnfamiljer.


Nytt stort utvecklingsprojekt i Sigtuna

BYGG Sigtuna kommun och Peab har enats om att genomföra ett nytt stort utvecklingsprojekt. 400 nya bostäder och kommersiella lokaler ska byggas i centrala Märsta.


Veidekke tar nästa steg

BYGG Veidekke Bostad etablerades i Sverige år 2000 och bedriver i dag en omfattande bostads- och projektutvecklingsverksamhet i Stockholms- och Mälardalsregionen, i Skåne och är sedan cirka två år tillbaka också närvarande i Göteborgsregionen.
Nu tas nästa steg genom att Veidekke inleder en satsning på utveckling av kommersiella fastigheter.


Hotellmarknaden växer så det knakar i Malmö

BYGG Redan inom ett par år kommer det att växa fram flera nya hotell i Malmö. Det handlar om att möta efterfrågan på övernattningar som framförallt affärsresenärerna står för. Så mycket som 1500 rum ska skapas inom den närmaste framtiden.


Din Bostad går mot strömmen

BYGG Andelen hyresrätter på den svenska bostadsmarknaden minskar nu som en följd av låg nyproduktion och ökad ombildning till bostadsrätter. Det börsnoterade bostadsbolaget Din Bostad går dock mot strömmen och satsar på nyproduktion av hyresrätter.


Locum och Landic i miljardsamarbete

AFFÄRER Locum och Landic Property har tecknat en avsiktsförklaring avseende utveckling av ett nytt forskningscenter vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Byggnaden kommer att vara 70000 kvadratmeter stor, och den uppskattade investeringen beräknas till drygt en miljard kronor.


I Växjö dominerar hyresrätten

BYGG Hyresrätter är den dominerande upplåtelseformen i Växjö. Under förra året ökade antalet hyresrätter med 37 procent jämfört med året innan.


Servera planerar jättelager i Halmstad

BYGG Som ett led i att minska sin miljöpåverkan planerar restauranggrossisten Servera att bygga ett nytt lager på 45000 kvadratmeter. Lagret ska ligga i Halmstad och beräknas stå klart hösten 2009.Tekniska nämndhuset byggs om

BYGG Fastighetsnämnden i Stockholm förväntas på torsdagens nämnd fatta beslut om ombyggnad av Tekniska nämndhuset. Detta Kungsholmens riktmärke ska utvecklas till att även vara en samlingsplats för medborgarservice. I och med att gården byggs in skapas ett stort öppet rum för samlingslokaler, utställningar av byggprojekt, informationsdiskar för bygglovsansökningar och bostadsförmedling.


Invånarna bestämde om nytt område

BYGG I Sigtuna har invånarna fått vara högst delaktiga i utformningen av ett nytt område med 111 nya lägenheter. Tillsammans med kommunen hade man ett rådslag och det är detta som nu förverkligas. Peab har fått uppdraget att färdigställa fastigheten. Priset hamnar på knappt 152 miljoner kronor.


Omprofilering av miljonprogramsområde

BYGG Efter en tävling under hösten har Uppsalahem valt Kod arkitekter för uppdraget om Gottsundaområdets framtida utformning. Kod arkitekters uppdrag innefattar såväl stadsplanering av området som utformning av de nya bostäderna. Projektet syftar till att omprofilera stadsdelen genom en breddning av bostadsutbudet.


Marriott till Sverige

UTLAND En av världens största hotellkedjor etablerar sig i Sverige. Det är amerikanska Marriott som nu bygger sex hotell i Sverige och Norge. Under 2009 är det planerat att man ska öppna de två hotellen i Sverige, och de fyra hotellen i Norge.


Sveafastigheter satsar i Boden

SVERIGE Sveafastigheter har nu fattat beslut om att börja bygga den nya gallerian i kvarteret kring hotell Bodensia och Medborgarhuset i Boden. Diskussionerna med nuvarande och potentiella hyresgäster har varit framgångsrika och byggnationen beräknas starta i början av april. Den nya gallerian skall kunna slå upp portarna i september 2009.


NCC bygger kontor åt Carlsberg

UTLAND 400 miljoner kronor är den order värd som NCC fått av Carlsberg Ejendomme för att bygga tre nya kontorshus. Husen ska byggas i Tuborg Havn i Hellerup och arbetet ska påbörjas i juli 2008.


Peab bygger för Victoria Park

BYGG Det blev Peab som kammade hem uppdraget att bygga första etappen i Victoria Park.
- Det är oerhört spännande att få vara med och utveckla det här framtidsprojektet, säger Mats Paulsson vd för Peab.


ALM Equity köper vårdfastighet

AFFÄRER ALM Equity har genom intressebolaget Elutera Fastighets AB förvärvat del av fastigheten Centrum 20:1 i Enköping. På fastigheten avser bolaget att uppföra cirka 100 enheter för vård- och mellanboende. Elutera avser att själv sköta driften av vårdboendet.


NCC och Uppsalahem i partneringsamarbete

BYGG 160 miljoner kronor är den order värd som NCC Construction fått av Uppsalahem AB. Det handlar om att bygga 165 hyresrättslägenheter och en förskola i bostadsområdet Luthagen i Uppsala. Första inflyttning är planerad till oktober 2008.


\″Fotbollsarenan\″ tar form

BYGG Den nya \″Fotbollsarenan\″, som ritas av Arkitektbyrån, kommer att kunna inrymma en publik på cirka 18000 personer och planeras att stå klar under hösten 2008. Under fredagen tas ett stort steg närmare färdigställandet då de första så kallade gradängbalkarna på 32 ton styck reses.


Parkering blir ny mötesplats i Malmö

BYGG I mars 2007 utlyste Malmö stad genom Fastighetskontoret en allmän markanvisning stävling om att bebygga och förvalta kvarteret Tyfonen i Malmö. Totalt lämnades 20 förslag in och samtliga togs upp till bedömning. Utan att anonymiteten bröts valdes fyra förslag ut för att bearbetas i en andra etapp.
Tävlingen är nu avgjord med det vinnande bidraget Meeting Point Malmö, utarbetat av arkitektbyrån Schmidt Hammer Lassen. Avsikten är upprätta ett markanvisningsavtal mellan Malmö stad och byggherren Skanska Öresund AB med det vinnande förslaget som grund.