Image

Matrisen får uppdrag av Nordic Land

AFFÄRER Matrisen tar över den ekonomiska förvaltningen för Nordic Lands svenska dotterbolags fastigheter.


Nedskrivningar sänker Akademiska Hus resultat

RAPPORTER Nedskrivningar i fastighetsportföljen påverkar resultatet negativt. Och man brottas även med en negativ värdeförändring. Man förväntar sig dock ett bra år med ökad efterfrågan och en fortsatt stark finansiell situation.


NCC tecknar avtal med Fastighetsbyrån

AFFÄRER NCC Boende har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med Fastighetsbyrån vilket innefattar samarbete kring försäljning av merparten av NCC Boendes bostäder.


Ny vd för Prologis Europa

KARRIÄR Peter Cassells tar över vd-rollen för Prologis Europa efter Gordon Keiser, som fyller 65 år i april och då går i pension.


Ny ledning på Nääs fabriker

BOLAG I och med att ägarkoncernen Byggnadsfirman Ernst Rosén AB har organiserats om får Nääs fabriker en ny ledning.
Katarina Stensryd lämnar företagsparken Nääs öster om Göteborg efter tio år.


Peab bygger i Jordbro

BYGG Peab har fått uppdraget att utföra allt mark- och byggnadsarbete för en biobränsleanläggning i anslutning till ett befintligt fjärrvärmeverk i Jordbro, i Haninge kommun.


Grundarsläkten tillbaka som ny storägare i JM

BOLAG Arvingarna till fastighets- och byggkungen Einar Mattsson har gått in som femte största ägare i JM, bolaget som grundades av Einars bror John Mattson.


Riab tar över konkursbolags fastigheter

FÖRVALTNING Växjöföretaget Riab tar över förvaltningen av All Nordics nedgångna fastigheter i Traryd och Strömsnäsbruk.


Lindegren till Thule

KARRIÄR Jonas Lindegren börjar i februari som projektledare på Thule Fastighetsutveckling.
Han kommer närmast från en tjänst som förvaltningschef på Unibail-Rodamco.


Vagner nysatsar med Eva Eriksson vid rodret

BOLAG Ole Vagner, som tillsammans med ett antal andra investerare under senhösten köpte ett av Landics dotterbolag med fastigheter i Sverige för omkring fem miljarder kronor, har beslutat sig för en förstärkning av sin fastighetsportfölj i Sverige. Eva Eriksson blir tillförordnad vd och tillträder posten omgående.


Sands efterträdare klar

KARRIÄR Nu har Anette Sands efterträdare som vd på Sigtunahem utsetts. Hon kommer närmast från John Mattson Fastighets AB.


Ny finanschef på Norwegian Property

KARRIÄR Norwegian Property har anställt Mari Thjömöe som ny finanschef. Hon kommer närmast från tjänsten som koncernchef och finanschef på KLP.


Ökade hyresintäkter för Jernhusen

BOKSLUT Ökade hyresintäkter, och ökat rörelseresultat för Jernhusen.
Negativa värdeförändringar minskar dock resultatet ordentligt, och 2008 års resultat efter skatt landade på 53 miljoner kronor, att jämföra med 677 miljoner kronor för år 2007.


Home Properties slopar utdelningen

BOKSLUT Förra året fick Home Properties aktieägare en utdelning på 3,50 kronor per aktie. I år blir det ingenting. Resultatet efter skatt minskade från 635,4 miljoner kronor till 116,9 miljoner kronor.


Lennhammer lämnar Stronghold av privata skäl

BOLAG Stefan Lennhammer har varit vd på Stronghold Invest sedan i september 2006. Men nu lämnar han bolaget. Oklart varför, dock framgår det att det är privata skäl som ligger bakom.


Ny fastighetschef på Micasa Fastigheter

KARRIÄR Micasa har rekryterat en ny fastighetschef till region väst.
Han kommer närmast från en post som hotell-vd.


Peab får tillbaka 370 miljoner kronor på skatten

EKONOMI Peab kommer i kvartal 4, 2008 att redovisa en engångsintäkt avseende skatt på totalt 370 miljoner kronor.


Vitec rekryterar chef till produktledningen

KARRIÄR Vitec Fastighetssystem förstärker ledningen i bolaget med Kristofer Olsson som ny chef för produktledningen.
Olsson har en bakgrund inom strategisk produktledning och kommer närmast från Ericsson där han verkat inom affärsområdena Multimedia samt Mobile Systems. Han påbörjar sin anställning i januari månad.


SBC storvarslar

PERSONAL SBC – Sveriges Bostadsrättscentrum – och dess helägda dotterbolag SBC Mark varslar 90 personer om uppsägning.
Samtidigt pågår en rekrytering till cirka 40 tjänster.


Ny affärsområdeschef på Setra

KARRIÄR Träindustriföretaget Setra, fortsätter sin satsning på byggnation av flervåningshus i trä. Som ett led i detta utses Per Fredrikson till ny affärsområdeschef för Setra Byggsystem.