Image

Miljardnedskrivningar för Castellum

BOKSLUT Castellum skriver ner värdet på sina fastigheter med 471 miljoner kronor det fjärde kvartalet 2008. Sammanlagt skrevs värdena ner med 1 262 miljoner kronor år 2008.
2008 års resultat efter skatt blev därför en förlust på 663 miljoner kronor (vinst på 1 487 miljoner kronor förra året).


Bostadsbolaget medlem i FN-initiativ

BOLAG Bostadsbolaget i Göteborg har blivit godkänt som medlem i FN:s initiativ Global Compact. Initiativet innefattar tio internationellt erkända principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption.


Amhult 2 uppvärderat

BOLAG En ny värdering av Amhult 2:s fastighetsbestånd har utförts av Värderingsinstitutet.
Värderingen indikerar ett värde på 175 miljoner kronor för marken i Amhult, etapp II. Det är 25 miljoner mer än 2007 års värdering.


Han leder Colliers värderingssatsning

BOLAG Colliers International börjar med fastighetsvärdering. Colliers har rekryterat en ny värderingschef, som tidigare har arbetat för CB Richard Ellis, Savills och Tyréns Temaplan.


Sagax bryter med Dagon

BOLAG Sagax har sålt hela sitt innehav i Dagon. Det rör sig om en post på cirka en miljon aktier, som motsvarar cirka 5,1 procent av kapitalet i Dagon.


Jernhusen fusioneras - stärks med halv miljard

BOLAG Jernhusen AB kommer att genomföra en fusion med moderbolaget AB Swedcarrier.
Fusionen innebär att Jernhusen blir direktägt av staten.


Bonnier Cityfastigheter får ny marknadsområdeschef

KARRIÄR Bonnier Cityfastigheter rekryterar en marknadsområdeschef med ansvar för södra Storstockholm. Hon kommer närmast från Fabege.


Världens största mäklarkedja nu i Göteborg

BOLAG Nu har världens största mäklarkedja etablerat sig i Göteborg.
Kedjan finns sedan år 2000 på flera andra orter i Sverige.


Kungsledens dotterbolag varslar

PERSONAL Kungsledens dotterbolag Flexator varslar 25 anställda om uppsägning.


Tenant & Partner förstärker marknadsavdelningen

KARRIÄR Tenant & Partner förstärker marknadsavdelningen med ytterligare en person. Karl Ewaldh har anställts till Sales & Marketing och kommer att vara baserad på Stockholmskontoret.


Media Markt öppnar två nya varuhus

HANDEL Media Markt öppnar två nya varuhus i Norrland under 2009. Det är i Gävle och Umeå och sammanlagt rör det sig om 7 400 kvadratmeter.


Tre infrastrukturuppdrag på kort tid för NCC

BYGG NCC har fått förnyat förtroende att bygga de grundläggande funktionerna för ännu ett nytt bostadsområde; Vasatorps trädgård, nordöst om Helsingborg. Det är det tredje infrastrukturprojektet för nya bostadsområden i Helsingborg som NCC gör på kort tid.


Ingenjör vd på AB Sjöbohem

KARRIÄR På fritiden är han bonde. Men annars är han ingenjör med bred erfarenhet från byggsektorn. Och 37-årige Morgan Johnsson är också Sjöbohems nye vd.


Byggherre på ockuperat bygge begärd i konkurs

BOLAG Fastighetsägaren Freeharbour P.M.S. Assets AB, som äger en fastighet i Värtahamnen i Stockholm, som tidigare har ockuperats av byggnadsarbetare, har begärts i konkurs.


Ny kapitalmarknadschef på DTZ

KARRIÄR DTZ har utnämnt en ny global kapitalmarknadschef. Han påbörjar sin tjänst under det andra kvartalet i år.


Scribona till First North

BOLAG Scribona byter lista från OMX Small Cap till First North. Sista handelsdag på OMX Small Cap är torsdagen den 15 januari 2009. Första handelsdag på First North är fredagen den 16 januari 2009.


Corem inleder återköp av egna aktier

BOLAG Nu inleder Corem Property Group återköp av egna aktier.På stämman i december bemyndigades styrelsen att under tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.


Ny vd för Byggebo i Oskarshamn

KARRIÄR Kommunala Byggebo AB i Oskarshamn får en ny vd.
Han efterträder Mats Adelgren i maj.


Kungsfiskaren bygger om för John Mattson

BYGG John Mattson Fastighets AB låter bygga om 50 lägenheter i Larsberg, Lidingö.
Ombyggnadsuppdraget har gått till Kungsfiskaren. Ordern är värd 25 miljoner kronor.


LKF installerar solceller på tak

MILJÖ Linköpings Kommunala Fastigheter AB har installerat 1 170 kvadratmeter solceller på taket av tre byggnader.
– Detta är både en bra miljöinvestering och en långsiktigt sund investering för LKF, säger Per Ridne, vd för LKF.