Image
Ulrika Hallengren
Ulrika Hallengren Bild: Axel Ohlsson

Wihlborgs: "Exponeringen mot särskilt utsatta branscher är låg"

Bolag Wihlborgs kommenterar sin ställning i det pågående coronaläget.
Publicerad den 20 Mars 2020

Wihlborgs skriver:
"Spridningen av covid-19 har stor effekt på världsekonomin och därmed finns också frågor om hur situationen påverkar Wihlborgs. Wihlborgs har under lång tid byggt upp en stark finansiell ställning som gör att vi står väl rustade för utmaningar framåt.
Wihlborgs kontraktsstock är bred och endast en mindre del av kunderna finns inom de segment som drabbas negativt redan på kort sikt. Kategorierna hotell och restaurang står för totalt 1,7 procent respektive 1,1 procent av våra totala kontrakterade hyresintäkter. Butiker står för ytterligare 3 procent.
Soliditeten uppgick vid årsskiftet till 38,4 procent och belåningsgraden till 51,9 procent. Wihlborgs har outnyttjade kreditfaciliteter hos banker som gör att vi kan återbetala samtliga obligationsförfall, totalt 1,8 Mdkr, som vi har under året.
Inför årsstämman den 28 april har Wihlborgs styrelse föreslagit en aktieutdelning om 4,50 kronor per aktie, vilket motsvarar 692 Mkr. Detta förslag ligger fast."

Ulrika Hallengren, vd:
– Vi har ett starkt kassaflöde och en stark ekonomisk ställning. Exponeringen mot särskilt utsatta branscher är låg och vi kommer jobba med långsiktiga lösningar för att även dessa kunder ska ha förutsättningar att klara sig i en svår tid, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

– Vi fortsätter med våra investeringar och har förberett verksamheten för att klara en riktigt turbulent tid men vi bibehåller också fokus på att vara redo när tiden är rätt för nya investeringar.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Pilotprojektets slutsats: Si och så med byggaktörsdrivna detaljplaner

Bygg/Arkitektur Stadsbyggnadsnämnden har i budget för 2020 och 2023 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att pröva och utvärdera så kallade byggaktörsdrivna planprocesser. Slutsatserna har nu presenterats i ett utlåtande av stadsbyggnadskontoret, och man kan konstatera att det är högt och lågt i fynden från de tre pilotprojekten som staden använt sig av. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige