Image
Einar Janson.
Einar Janson. Bild: Titania

Titania till börsen

Bolag Titania avser att noteras på First North. Värderingen kommer att ligga på cirka en miljard kronor.
Publicerad den 23 November 2021

Erbjudandet förväntas bestå av både nyemitterade och befintliga aktier i bolaget.

Titanias styrelse, tillsammans med bolagets två aktieägare, Einar Janson Invest AB och Nikan Ghahremani Invest AB, anser att en notering av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market utgör ett viktigt steg i bolagets fortsatta utveckling. En notering av Titanias aktier förväntas gynna bolaget genom att ge tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna med stöd av en bred och långsiktig aktieägarbas. Styrelsen och de två aktieägarna anser också att möjligheten att äga aktier i Titania kan leda till ökat engagemang från kunder, affärspartners och anställda.

Einar Janson, vd:
– Jag är stolt över att kunna tillkännage vår avsikt att notera Titania på Nasdaq First North. Jag och mina delägarkollegor Nikan Ghahremani och Mats Janson samt alla våra medarbetare har under drygt 15 år förvandlat ett litet hantverkarföretag till ett bostadsbolag med fokus på större stadsutvecklingsprojekt. Nu går vi ut på marknaden för att välkomna nya delägare för att finansiera den kommande tillväxtresan. Nyemissionen skall investeras i att förvandla vår portfölj på drygt 3000 byggrätter – allt inom Stockholms län – till färdiga bostäder.

– Vi har visat att vi förstår hur man kan förbättra miljonprogrammens områden till att bli mer attraktiva. Stockholmsområdet ligger i toppskiktet bland storstadsregioner i Europa i termer av köpkraft. Vi är fast övertygade att byggnation av hyresrätter, som vi behåller för egen förvaltning, i kombination med byggnation av främst radhus, som vi säljer av, är det mest optimala sättet att dra fördel av de sällsynt goda förutsättningar för bostadsutveckling som skapats i regionen.

– Vår bakgrund som totalentreprenörer på en konkurrensutsatt marknad med effektiv projektstyrning och kostnadskontroll i vårt DNA borgar för att vi har förutsättningar att ur möjligheterna också leverera bäst värde till våra aktieägare.

Knut Pousette, ordförande:
– Det är glädjande för mig att få vara delaktig i ytterligare en notering av ett fastighetsbolag av högsta klass. Titania är väl rustat som publikt bolag och fortsätter att förvalta och utveckla trevliga bostäder med arkitektonisk kvalitet i Storstockholm.

Om erbjudandet genomförs kommer aktierna att erbjudas till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige. Erbjudandet till institutionella investerare kommer enbart att göras till vissa institutionella investerare utanför USA med stöd av Regulation S enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act.

Erbjudandet förväntas omfatta nyemitterade aktier om cirka 430 miljoner kronor före transaktionskostnader samt en andel befintliga aktier.
Jacob Karlsson (vd, grundare och storägare i K-fastigheter), Fjärde AP-fonden och Dammskogen Förvaltning AB (Tidigare bland annat majoritetsägare i Järntorget Byggintressenter AB) har, med förbehåll för vissa sedvanliga villkor, åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet till ett belopp om cirka 375 miljoner kronor under antagande om en värdering av bolaget uppgående till 1000 miljoner kronor före erbjudandet.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

De har suttit längst på vd-stolen

Lista Rekryteringarna till vd-stolarna som skedde mellan 2016-2019 verkar fortfarande hålla. Fastighetssverige har kartlagt hur länge vd:arna har haft sina uppdrag.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige