Image
Illustration av ett framtida Hallunda Gård i Botkyrka.

Grönt ljus för Titainas megaprojekt: "Känns overkligt"

Bostäder Detaljplanen för Hallunda gård i Botkyrka kommun i södra Stockholm omfattande ca 20 hektar detaljplanerad mark för i första hand bostäder har efter domslut i mark- och miljööverdomstolen vunnit laga kraft.


Einar Janson.

Titania stabiliserar driftnettot

Bolag Titania putsar till siffrorna under sist kvartalet 2023 i sin bokslutskommuniké.
– Vi tror framöver på en comeback för bostäder i Stockholm som attraktivt tillgångsslag för alla olika typer av investerare och att detta parat med hyresökningar kommer att ge värdeuppgångar på sikt, skriver Einar Janson i vd-ordet.


Anders Söderlund, CFO Titania.

"Naturligt att resultatet under en tid kan vara lägre"

Bolag Titania redovisar nettoförlust i första kvartalets delårsrapport, jämfört med Q1 året innan. För Fastighetssverige berättar CFO Anders Söderlund vad det beror på och hur de tänker vända nedgången.


Titanias delårsrapport visar på förlust.

Förlust för Titania i första kvartalet

Ekonomi/Finansiering Titania har under första kvartalet 2023 vänt sitt resultat till nettoförlust jämfört med samma period året innan. Förlusten beror delvis på lägre omsättning men också på att entreprenadkostnader jämfört med samma period året innan varit dubbelt så höga.


Einar Janson, vd för Titania.

Titania förvärvar fastighetsutvecklare

Transaktioner Titania-koncernen har förvärvat bostadsmodulproducenten och fastighetsutvecklaren New Living, nyligen namnändrat från Junior Living. Förvärvet omfattar hela verksamheten och innefattar totalt tre bolag innehållande bland annat en modulfabrik, pågående projekt, organisation, inventarier, byggsystem, patenträttigheter, varumärken samt övriga immateriella rättigheter.


Einar Janson.

Förlust och fortsatta nedskrivningar för Titania

Bolag Det fjärde kvartalet innebar fortsatta nedskrivningar i värdet på Titanias fastigheter och byggrätter. Bolaget redovisar ett nettoresultatet på -106 miljoner kronor (36,5).


Titanias vd Einar Janson. På bilden syns bolagets 246 egenutvecklade hyresrätter på Albyberget.

Titania köper detaljplanerad mark i Rågsved

Bygg/Arkitektur Titania har förvärvat detaljplanelagd mark för drygt 200 bostäder invid Rågsved Centrum i Stockholm. Marken ligger cirka 300 meter från Rågsveds T-banestation. Byggnationen beräknas starta under 2023. Köpeskillingen uppgår till drygt 82 miljoner kronor.


Einar Janson.

Titanias resultat minskar under tredje kvartalet

Bolag Titania ökade intäkterna och driftnettot under det tredje kvartalet, men resultatet tyngs av orealiserade värdeförändringar.


Einar Janson.

Titania minskade nettoresultatet under andra kvartalet

Bolag Titania redovisar minskande nettoresultat under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.


Noranda Lane Titania.

Titania säljer i Malibu för 143 miljoner kronor

Transaktioner Titania har via dotterbolag sålt företagets fastighet på 3605 Noranda lane, Malibu, 90265 CA i USA för 14,1 miljoner USD (motsvarande drygt 143 miljoner kronor med snittvalutakurs på 10,16 SEK per USD per 25 juli 2022). Fastigheten omfattar 20 315 kvadratmeter markyta och är bestyckad med ett enfamiljshus om 501 kvadratmeter. Huset är inte helt färdigbyggt utan köparen övertar fastighet med byggnad i befintlig färdigställandegrad och bekostar själv resterande kostnader till färdigställande. Köparen är en privatperson. Tillträdet skedde den 25 juli 2022 (USA-tid, Pacific Standard Time) och köpeskillingen är erlagd tillfullo.


Carl Johan Casserberg.

Titania stärker upp med chef för stadsutveckling

Karriär Titania Projektutveckling rekryterar Carl Johan Casserberg som chef för stadsutveckling. Han börjar sin anställning på Titania den 1 juli 2022.


Är fastighetsägare för försiktiga när man sätter förstagångshyror av (obefogad) rädsla för höga omflyttningar?

"Överdriven rädsla för ökad omflyttning vid högre hyror"

Bostäder Högre hyror leder till högre omflyttning i beståndet – men är svenska bostadsfastighetsägare för försiktiga kring det här?
Titanias Einar Janson menar att rädslan för omflyttning är överdriven.
– Omflyttning är en naturlig del av verksamheten, det handlar bara om att skapa effektiva processer, säger han.


Einar Janson.

Titania köper i Vallentuna centrum

Transaktioner Titania har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Vallentuna Prästgård 1:174 som ligger i Vallentuna centrum, cirka 100 meter från Roslagsbanans station.


Titania har i flera år arbetat med projektet Prästviken i Botkyrka.

Titania: Stor detaljplan i Botkyrka antagen

Bolag Kommunfullmäktige i Botkyrka kommun antog den 24 maj 2022 detaljplanen för projektet Prästviken. Detaljplanen omfattar drygt 55 000 kvadratmeter BTA totalt bestående av över 500 bostäder, förskola, LSS-boende samt centrumverksamhet. Detaljplaneområdet ligger cirka 500 meter från Norsborgs tunnelbanestation.


Nyproduktionsprojekt i Stockholm värderas med en "fördomsrabatt" enligt Titania som bland annat har utvecklat projektet Tingstorget på Albyberget.

"Fördomsrabatt" i de stockholmska förorterna

Bolag Mycket högre avkastningskrav – trots mycket lägre vakansrisk.


Titania, med vd Einar Janson, äger 246 egenutvecklade hyresrätter på Albyberget.

Titania-vd:n: "Större geografisk yieldspread framöver"

Bolag Utvecklaren Titania släppte sin första rapport som noterat bolag på fredagen.
Einar Janson, vd och storägare, ger sin syn på marknadsläget och kommenterar läget för den "udda fågeln" i beståndet.


Einar Janson.

Titania: "Stor potentiell värdeuppgång framåt"

Bolag Titania redovisar ett resultat om 2,03 kronor per aktie för helåret. Substansvärdet uppgår till 13,0 kronor per aktie.


Einar Janson.

Titania får markanvisning för 200 bostäder i Husby

Bygg/Arkitektur Exploateringsnämnden i Stockholms stad har beslutat att tilldela Titania en markanvisning om cirka 200 bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 i Husby, en stadsdel i Västerort inom Stockholms kommun.


Nikan Ghahremani och Einar Janson, Titanias två största ägare, ringer i börsklockan på fredagsmorgonen.

Titania: Upp 20 procent i premiären

Bolag Titanias IPO-erbjudande övertecknades kraftigt och bolaget får 5 000 nya aktieägare. Aktien handlas upp 20 procent i den inledande handeln.


Jacob Karlsson.

Jacob Karlsson: "Det här klickar i alla mina boxar"

Bolag K-Fastigheter-Jacob Karlsson om sin första ankarinvestering.